ประเมิณความเหมาะสมการขายของออนไลน์สำหรับผู้เริ่มต้นเพื่อการให้คำปรึกษา ปี 2018