พฤติกรรมผู้บริโภค

พฤติกรรมผู้บริโภค คือ อะไร !? เปลี่ยนแปลงไป..อย่างไร ในยุค “ดิจิทัล”

พฤติกรรมผู้บริโภค คือ อะไร!? เปลี่ยนแปลงไป..อย่างไร ในยุค “ดิจิทัล” พฤติกรรมผู้บริโภค พฤติกรรมผู้บริโภค เป็นหัวข้อที่ มีการศึกษากันมาอย่างยาวนาน และการันตีในฐานะของนักการตลาดได้ว่า หัวข้อหรือการพูดถึงพฤติกรรมของผู้บริโภคนี้ จะดำเนินต่อเนื่องไปอีกยาวนานในอนาคตอีกด้วย สาเหตุของค…