• การขายของออนไลน์
ขอขอบคุณ ทุกธุรกิจที่ให้ "เรา" ได้มีโอกาส "ร่วมงาน"


>>ชม ผลงานการตลาด ที่นี่<<

การตลาดออนไลน์ Online, Digital Marketing คือ ?
ในโลกที่เทคโนโลยีอยู่ในมือคุณตลอดเวลา ยุคสมัยของการออนไลน์ แทรกซึมอยู่ในทุกจังหวะชีวิต และกลายเป็นปัจจัยหลักในชีวิตของทุกคน สื่อออนไลน์ Online media มีอิทธิพลตั้งแต่ตื่นจนเข้านอน เนื่องด้วยความต้องประหยัดเวลา และ ต้องการความสะดวกสบาย ออนไลน์ถูกนำมาใช้ในทุกๆ สาขาอาชีพ โดยเฉพาะ การค้าขาย และเพื่อที่จะให้ได้ผลลัพธ์ สร้างรายได้ที่ดี จึงมีการประยุกต์เอาการตลาด และ การโฆษณา แบบเดิม มาใช้เป็นหลักที่จะนำเสนอสินค้าหรือบริการ บนโลกออนไลน์ นี่จึงเป็นที่มาของ การตลาดออนไลน์ Online Marketing หรือ Digital Marketing ที่เป็นที่นิยมในยุคดิจิตอลนี้
ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์อันดับ 1  ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์อันดับ 1


การตลาดออนไลน์ (Online Marketing หรือ Digital Marketing) คือ การใช้ หลักการ หรือ วิถี แนวทางด้านการตลาดแบบเดิม Traditional Marketing มาทำการตลาดในโลกออนไลน์ เช่น การตลาดผ่าน Facebook, การตลาดผ่าน Google, การตลาดใน Youtube, การตลาดบน Instagram โดยจุดประสงค์หลัก คือ เพื่อให้สินค้าหรือบริการ ไปถึงคนจำนวนมากด้วยต้นทุนที่ตำกว่าการทำการตลาดแบบเดิมในช่องทางปกติ ให้แบรนด์เป็นที่รู้จัก ใช้เทคนิค วิธีต่างๆ โปรโมทในสื่อสังคมออนไลน์ สื่อออนไลน์ เว็บไซต์ วีดีโอ หรือ โฆษณา กระตุ้นให้ผู้คนออนไลน์ที่ได้พบเห็น เกิดความอยากรู้ สนใจ จนกลายมาเป็นลูกค้า ผู้ซื้อ หรือผู้ใช้บริการในที่สุด โดยการตลาดออนไลน์ นั้น ปัจจุบัน ในประเทศไทยของเรา มีช่องทางที่นิยมในการทำการตลาดออนไลน์ ดังนี้ เช่น

  • การทำการตลาดผ่านเฟสบุ๊ค Facebook Marketing ไม่ว่าจะเป็น ใน เฟสบุ๊คส่วนตัว หรือ Facebook Fanpage ซึ่งปัจจุบันได้รับความนิยมสูงสุด สูงกว่าสังคมออนไลน์แบบอื่น

  • การทำการตลาดบน Google ที่เรียกว่า SEO (Search Engine Optimization) คือ การทำการตลาดให้เว็บไซต์หรือสื่อออนไลน์ของตน ติดอันดับบนกูเกิ้ลอันดับต้นๆหรือหน้าแรกๆ ทำให้บริการหรือผลิตภัณฑ์ถูกค้นพบง่าย และ เกิดการซื้อขาย

  • การทำการตลาดด้วยอีเมล Email Marketing คือ ส่งอีเมล โฆษณา ข่าวสาร หรือส่วนลดโปรโมชั่นต่างๆ ถึงลูกค้าเป้าหมายโดยตรง สามารถเข้าถึงลูกค้าได้อย่างแม่นยำ

  • สรุปแล้ว การตลาดออนไลน์ Online Marketing หรือ Digital Marketing นี้ ไม่ใช่เรื่องใหม่ และไม่ได้ยาก อย่างที่คุณอาจจะกำลังคิดอยู่ แต่ เราต้องมีความเข้าใจในการส่งมอบคุณค่า ให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย ให้ตรงใจและชัดเจน นั่นจะทำให้สินค้าและบริการของตุณเป็นที่ยอมรับในตลาดและมียอดขายที่เกิดจากช่องทางออนไลน์ได้อย่างดีงาม

    ภาพความประทับใจและความร่วมมือในการดำเนินธุรกิจ
    ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์อันดับ 1ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์อันดับ 1