cpall และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับ สัมมนาเข้มข้น โดย วิทยากรด้านการสื่อสาร ชื่อดัง

cpall และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับ สัมมนาเข้มข้น โดย วิทยากรด้านการสื่อสาร ชื่อดัง

cpall

cpall และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมมือจัดสัมมนาเข้มข้น ต้อนรับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 กันอย่างเต็มตัวกับเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นที่สนใจกับประชาชนทั่วไป และได้รับความนิยมสูงสุด หัวข้อ คือ กลยุทธ์การสื่อสารยุคดิจิทัลและการปรับตัว ปี 2020 ( Digital Communication Trends and PR Direction 2020 )

 

โดยที่ทาง ซีพีออลล์ ( CP ALL ) เป็นโต้โผในการจัดอบรมสัมมนาครั้งนี้และร่วมกับ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ( PIM ) ได้ทำการประชาสัมพันธ์ไปยังกลุ่มบริษัทในเครือเจ้าหน้าที่พนักงานและหุ้นส่วนของกลุ่มซีพีออลล์ทั้งหมด

 

และภายในเวลาอันรวดเร็วมีผู้ตบเท้าเข้าร่วมการอบรมสัมมนาครั้งนี้กันอย่างเนืองแน่นแม้ว่าจะสามารถรับได้ปริมาณไม่มากนักเพราะ เนื่องจากเป็นหลักสูตรที่มีการฝึกปฏิบัติจริงระหว่างเรียนรู้ไปพร้อมๆกัน

 

 

โดยรายชื่อของผู้เข้าอบรมครั้งนี้เป็น ผู้ทรงคุณวุฒิ รวมถึง มาจากหลากหลายธุรกิจในเครือและธุรกิจที่ดำเนินกิจกรรมทางการตลาดร่วมกับ cpall ตัวอย่าง เช่น

 

CEO จาก บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน)

 

เจ้าหน้าที่ Assistant Marketing Manager และ Product Group Supervisor จาก บริษัท โรงงานแม่รวย จำกัด ผู้ผลิตและจำหน่ายขนมขบเคี้ยว

 

เจ้าหน้าที่ Sales Executive บริษัท นูบูน จำกัด ผู้ผลิตน้ำผลไม้บรรจุขวดและกระป๋อง 

 

Vice President จาก บริษัท สยามเคมีคอลอินดัสตรี จำกัด ผู้ผลิตเรซิ่นสังเคราะห์

 

ผู้จัดการแผนก ผู้จัดการฝ่าย และ ผู้จัดการแผนก บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด 

 

ผู้จัดการอาวุโส ผู้จัดการ และ เจ้าหน้าที่ staff อาวุโส ของ บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) 

 

ผู้จัดการแผนกสื่อสารการตลาดออนไลน์ (LKB) และ เจ้าหน้าที่การตลาด จาก บริษัท ซีพีแรม จำกัด ผลิตเบเกอรี่ 

 

เจ้าหน้าที่ Senior PR Branding บริษัท อินเตอร์สเปซ (ประเทศไทย) จำกัด ผู้ให้บริการการตลาดออนไลน์ Affiliate Marketing

เจ้าหน้าที่อาวุโส Corporate Sales Promotion Campaign Planning
เจ้าหน้าที่ Line/Sticker Business Connect
เจ้าหน้าที่ Media communication
เจ้าหน้าที่ Product Marketing
และ เจ้าหน้าที่ Food Promotion
ของ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ผู้นำด้านธุรกิจการตลาดและการจัดจำหน่าย

 

ผู้อำนวยการ กองบริหารงานบุคคล และ ผู้อำนวยการ กองประชาสัมพันธ์ ของ มหาวิทยาลัยสวนดุสิต 

 

 

นอกจากนั้นทาง CPALL และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ภายใต้โครงการ potential development program หรือ PDP นี้ได้จัดหา วิทยากรผู้ทรงคุณวุฒิที่มีความรู้ ความชำนาญด้านการสื่อสารการตลาด และ เป็นผู้เชี่ยวชาญในแวดวงธุรกิจดิจิทัลในปัจจุบัน และ ถือเป็นโอกาสอันดีที่สามารถจัดกิจกรรมนี้และผ่านพ้นไปได้ด้วยดี รวมถึง มีความสนุกสนาน ตอบโจทย์ผู้เข้าอบรมเป็นอย่างมาก

 

สัมมนานี้เน้นรูปแบบเนื้อหาเข้มข้น สรุปกระชับ ฉับไว รวมถึงเน้นความรู้ที่ได้ ไปทำงานต่อยอด เพื่อเกิดประโยชน์สูงสุดแก่องค์กร นำความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้วางแผนกับการทำงานให้บรรลุผลประสบความ
สำเร็จตามเป้าหมาย

โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาด้านการตลาดออนไลน์อันดับ 1 และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล ที่ให้เกียรติเป็นวิทยากรในหลักสูตรนี้ กล่าวว่า

” ปัจจุบันนี้ ในองค์กรไม่ว่าจะเป็น ธุรกิจขนาดเล็ก ขนาดกลาง หรือ ธุรกิจขนาดใหญ่ที่จดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์แล้วก็ตาม จำเป็นอย่างยิ่งที่จะต้องให้ความสำคัญกับเรื่องของ การสื่อสารในยุคดิจิทัล นี้

รวมถึง มีเทคโนโลยีต่างๆเกิดขึ้นมากมายที่เปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภค ไม่ใช่แค่ลูกค้า แต่รวมไปถึง พนักงานบริษัท ทีมงาน และบุคลากรภายใน ที่ก็ต้องจำเป็นให้มีการปรับตัวเพื่อเข้าได้กับยุคสมัยนี้ด้วย

 

ดังนั้น นับว่าเป็นโอกาสอันดีที่ กลุ่มเจ้าหน้าที่ พนักงาน และ บุคลากร ผู้ทรงคุณวุฒิที่มีตำแหน่งงานสูง และ เป็นเจ้าหน้าที่อาวุโส ได้ให้ความสำคัญ เข้าร่วมในงานอบรมสัมมนาครั้งนี้

และ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า ความรู้ที่ได้ถ่ายทอด รวมถึงได้ ทดลอง ฝึกปฏิบัติภายในหลักสูตร จะสามารถนำไปก่อให้เกิดประโยชน์ ต่อทั้งภายในองค์กรและการสื่อสารตรงกับลูกค้าด้วย

 

มีภาพบรรยากาศโดยรวมบางส่วน ของการบรรยายของวิทยากร และ การให้ความร่วมมือในการฝึกอบรมของสัมมนาครั้งนี้ ที่เสร็จสิ้นไปเมื่อปลายเดือนที่ผ่านมา ณ โรงแรมอโนมา แกรนด์กรุงเทพ มาให้ได้ชมกัน

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ขอขอบคุณ คุณ กิจจา ปัทมสัตยาสนธิ CEO จาก บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด (มหาชน) ที่ให้เกียรติกล่าวขอบคุณวิทยากรและมอบของที่ระลึก

 

กิจกรรมผ่านพ้นไปได้อย่างสนุกสนานได้รับความรู้กันไปถ้วนหน้ารวมถึงมีแนวทางการนำไปปฏิบัติจริงในองค์กรและปรับปรุงการสื่อสารในรูปแบบดิจิตอลให้ตรงกับพฤติกรรมผู้บริโภคในปี 2020 นี้ด้วยและที่สำคัญภายใต้โครงการ potential development program ที่ทาง cpall และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมกันจัดขึ้นนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อ หารายได้สนับสนุนทุนการศึกษาใหกับนักศึกษาที่
ขาดแคลนทุนทรัพย์ และ เพื่อพัฒนา ส่งเสริม ให้ผู้บริหาร พนักงานองค์กรบริษัท และบุคคลทั่วไปที่สนใจ สามารถนํา ความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้พัฒนาทักษะของตนเองให้เกิดประสิทธิภาพ เพื่อการทํางาน ธุรกิจ และ การดําเนินชีวิต

 

นอกจากจะได้ ความรู้แบบเข้มข้นแล้ว ยังอิ่มบุญกัน ถ้วนหน้า

 

สุดท้ายนี้คุณสามารถแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับบทความในหัวข้อ ” cpall และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับ สัมมนาเข้มข้น โดย วิทยากรด้านการสื่อสาร ชื่อดัง ” นี้ ด้วยการคอมเม้นไว้ด้านล่างหรือสามารถทัก LINE มาพูดคุยกันได้ที่ @brandingchamp

 

และ ขอประชาสัมพันธ์งานครั้งถัดไปที่จะจัดในช่วงเดือน พฤษภาคม ที่จะถึงนี้ ให้ผู้ที่พลาดได้มีโอกาส ที่ 2 ดังนั้น จึงควรรีบติดต่อจองที่นั่งกันไว้แต่เนิ่นๆ ( ย้ำ!!! เนื้อหาเข้มข้น และ อิ่มบุญ เหมือนเดิม )

 

เทคนิคการสร้างยอดขายและกำไร ด้วย SOCIAL MEDIA
เทคนิคการสร้างยอดขายและกำไร ด้วย SOCIAL MEDIA

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *