กลยุทธ์การตลาดบริการ คลินิกเวชกรรม คลินิกความงาม (สรุปผลวิจัย) ต้องอ่าน !!!

กลยุทธ์การตลาดบริการ คลินิกเวชกรรม คลินิกความงาม สรุปผลวิจัย

Marketing Service Strategies of The Aesthetic Clinics 

กลยุทธ์การตลาดบริการ คลินิกเวชกรรม 

กลยุทธ์การตลาดบริการ คลินิกความงาม คลินิกเวชกรรม สรุปจากผลวิจัย ปัจจุบันการสื่อสารระหว่างบุคคลเกิดขึ้นได้ตลอดเวลา คนไทยส่วนมากจึงนิยม รับเอาวัฒนธรรมตะวันตก เป็น ส่วนหนึ่งในการใช้ชีวิต ตั้งแต่เรื่องเล็กน้อยในชีวิตประจําวัน จนไปถึงเรื่องของการอุปโภค บริโภค การเลือกซื้อ เลือกใช้ สินค้าและบริการ

 

ธุรกิจบริการ ซึ่งก็คือ การประกอบกิจการด้านการบริการต่างๆ เช่น การท่องเที่ยว การโรงแรม รวมถึง คลินิกเวชกรรม คลินิกความงาม สถานเสริมความงาม เป็นต้น


ธุรกิจให้บริการด้านความงาม เป็นกิจการประเภทหนึ่งในอุตสาหกรรมการบริการ Service Industrial ซึ่งธุรกิจสุขภาพและความงามในปัจจุบันมี มูลค่าสูงมาก มากกว่าหมื่นล้านบาท และยังมีอัตราการเติบโตสูงถึงปีละ 10-20% โดยเฉพาะเจาะจงแค่ สถานเสริมความงามหรือคลินิกความงามก็มูลค่าสูงถึง กว่า 2-3 พันล้านบาท

 

การตลาดความงามออนไลน์


สวนกระแสเศรษฐกิจย่ำแย่ ด้วยลักษณะนิสัยของคนไทยที่มีความเอาใจใส่เหมาะกับงานบริการจะกลายเป็นจุดขายสําคัญ ที่ทำให้สามารถดึงกลุ่มลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ


ธุรกิจ คลินิกให้บริการด้านความงาม Beauty Clinic หรือ Aesthetic Clinic คือ ธุรกิจ สถานประกอบการคลินิก ที่
ให้บริการเกี่ยวกับ การบํารุง การรักษาความงามทั้งผิวหน้า และผิวกาย โดยใช้เครื่องสําอาง เวชสําอาง โดยใช้อุปกรณ์ที่ช่วยบํารุงเพื่อความสวยงามของผิวพรรณ

 

ไม่รวม การใช้อุปกรณ์นวัตกรรมเทคโนโลยีในการแก้ไข ปรับสภาพผิว หรือ เครื่องมืออุปกรณ์ที่ต้องมีใบอนุญาตจาก อย.

 

ธุรกิจ บริการด้านความงาม แบ่งได้เป็น 3 ประเภท

 

1.ธุรกิจให้บริการความงามทั่วไป

รวมถึง ประเภทร้านเสริมสวย ซึ่งอาจจะ มีบริการนวดหน้า นวดตัว หรือ การทําทรีทเมนต์ผิว รวมอยู่ด้วย ราคาค่าบริการจะอยู่ในระดับกลางๆ

 

2.ธุรกิจให้บริการความงามครบวงจร

จะมีบริการเสริมความงาม ตั้งแต่ หัวจรดเท้า โดยใช้เครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ ที่มีเทคโนโลยีทันสมัย ซึ่งอาจมีทั้งการให้บริการ หน้า ตัว ผม ปัจจุบันนิยมนํา สปา เข้ามาร่วมด้วย ซึ่งค่าบริการค่อนข้างสูง

 

3.ธุรกิจให้บริการความงามเฉพาะด้าน

ตัวอย่างเช่น สถาบันลดน้ำหนัก สถาบันเส้นผม ปลูกผม และ สถาบันเสริมความงามเฉพาะใบหน้า ธุรกิจบริการประเภทนี้ จะมีผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางคอยดูแลให้คําแนะนํา ดังนั้นราคาค่าบริการความงาม ประเภทนี้จะมีราคาค่อนข้างสูง

 

รับทําการตลาดเครื่องสําอาง

 

คลินิกเวชกรรม ดูแลผิวหน้า ก็เป็นอีกทางเลือกหนึ่งสําหรับคนที่ประสบปัญหากับภาพลักษณ์ หน้าตา ผิวพรรณ เส้นผม รวมถึง น้ำหนักตัว สิ่งเหล่านี้มีความสําคัญต่อคนที่ต้องการจะเปลี่ยนแปลงตัวเองให้เป็นที่ยอมรับ เข้ากับคนรอบข้างได้

 

ปัจจุบันความสวยงามมีอิทธิพลต่อการดําเนินชีวิตของคนในยุคนี้เป็นอย่างมาก ทุกคนสามารถเป็นเน็ตไอดอล มีผู้ติดตามได้เป็นพันเป็นหมื่น ทําให้เกิดพฤติกรรมการเลียนแบบบุคคลที่มีอิทธิพล Influencer

 

ดังนั้น บริการคลินิกรักษาความงาม เพื่อตอบสนองความต้องการของคนกลุ่มนี้ ส่งผลให้ธุรกิจคลินิกดูแลผิวหน้าจึงเกิดขึ้นอย่างแพร่หลาย

 

ผู้ต้องการรับบริการ หรือ ลูกค้า ก็มีความต้องการเช่นเดียวกับผู้บริโภคสินค้าหรือบริการอื่นๆ มีการค้นหาบริการที่พวกเค้าต้องการ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่น การโฆษณา การแนะนําปากต่อปาก หรือ วิธีอื่นๆ เพื่อเอาไปใช้ประกอบการตัดสินใจ เลือกว่าจะใช้บริการจาก คลินิกเวชกรรมที่ไหนดีที่สุด


มีสถิติเรื่องของการเข้าไปใช้บริการคลินิกเวชกรรมกันเป็นจํานวนมากขึ้นเรื่อยๆ รวมทั้ง จํานวนคลินิกเวชกรรมที่เพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว จากสถิติการเปิดสถานบริการ

 

คลินิกเวชกรรม ที่เปิดอย่างถูกต้อง ต้องได้รับใบรับรองมาตรฐานสถานประกอบการเพื่อสุขภาพจากกระทรวงสาธารณสุข ตามประกาศของกระทรวงสาธารณสุข

 

ลูกค้าโดยมากจะเข้าไปใช้บริการคลินิกเวชกรรมเพื่อที่จะดูแล รักษา รูปลักษณ์ของตน ให้ดูดีตลอดเวลา มั่นใจในการพบปะกับผู้คน

 

ดังนั้นเราจะมาดูกันว่า จะมีกลยุทธ์ตลาดบริการอะไรบ้าง ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรม

 

คลินิก เสริม ความ งาม
คลินิก เสริม ความ งาม


เพื่อให้เป็นแนวทางในการปรับเปลี่ยนกลยุทธ์ตลาดบริการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า รวมทั้งสร้าง ความแตกต่างและโดดเด่นให้กับคลินิกของคุณ

 

สรุปจากผลการวิจัย เชิงสถิติ พบว่า ผู้เข้ารับบริการคลินิกเวชกรรม

ส่วนใหญ่เป็นเพศหญิง อายุ 31 -35 ปี

รายได้เฉลี่ยต่อเดือน ประมาณ 5,000 ถึง 10,000 บาท

ระดับการศึกษาส่วนใหญ่ จบปริญญาตรี

อาชีพรับราชการ มากที่สุด และส่วนใหญ่สมรสแล้ว

 

พฤติกรรมการตัดสินใจในการเลือก คลินิกเวชกรรม พบว่า ส่วนมากจะเข้าไปใช้บริการรักษา สิว ฝ้า กระ รอยด่างดํา มากที่สุด

 

คนที่มีผลต่อการตัดสินใจในการเลือกใช้บริการมากที่สุด คือ เพื่อน และ แหล่งข้อมูลข่าวสารที่ส่งผลต่อการตัดสินใจเลือก คลินิกเวชกรรม  มากที่สุด คือ การบอกต่อจากผู้ที่เคยใช้บริการมาก่อน

 

สิ่งดึงดูดใจให้เลือกเข้ามาใช้บริการ คลินิกเวชกรรม มากที่สุด คือ ความเชี่ยวชาญของคุณหมอ

 

ส่วนเรื่องของการใช้บริการครั้งถัดไป ส่วนใหญ่เลือกที่จะเข้าใช้บริการคลินิกเดิมที่เคยเข้าไปใช้บริการอยู่แล้ว

 

กลยุทธ์ตลาดบริการ Marketing Service Strategies ที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการ คลินิกเวชกรรม เกิดจาก ความต้องการ ด้านผลิตภัณฑ์ตัวยา มากที่สุด ส่วนใหญ่เห็นว่า ตัวยาเวชภัณฑ์ ของคลินิกความงาม หรือ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ จะไม่แพ้ง่าย


ถัดมา เรื่องของราคา ลูกค้าส่วนใหญ่ เลือกใช้บริการ คลินิกเวชกรรม เพราะ ราคาการบริการและรักษา เหมาะสม


เรื่องทำเลที่ตั้ง โดยมากมีความเห็นว่า จะเลือกใช้บริการ คลินิกเวชกรรม ที่มีความสะดวกในการเดินทางไปใช้บริการ คลินิกหาง่าย


ในการส่งเสริมการตลาด ลูกค้าจะเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรม เพราะ มีการแนะนําผลิตภัณฑ์อย่างละเอียด


เรื่องบุคลากรที่ให้บริการซึ่งเป็นสิ่งสำคัญที่สุด คลินิกเวชกรรมที่มีพนักงานเป็นมิตร ยิ้มแย้ม อัธยาศัยดี จะถูกเลือกใช้บริการมากที่สุด


การตกแต่งและภาพลักษณ์ของคลินิกเวชกรรม คนจะ เลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรม เพราะ สิ่งแวดล้อมในบริเวณคลินิก สะอาด เรียบร้อย


กระบวนการในการให้บริการ ต้องมีความรวดเร็วและใช้เวลาที่เหมาะสมต่อครั้งในการให้บริการลูกค้าแต่ละคน พูดง่ายๆคือต้องไม่มีการปล่อยให้ลูกค้ารอคิวนานๆ


กลยุทธ์ตลาดบริการ ด้านผลิตภัณฑ์ตัวยา หรือ การให้บริการ ของบุคลากร เป็นกลยุทธ์ที่สําคัญที่สุดในการตัดสินเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรมดูแล เพราะความปลอดภัยในตัวเวชภัณฑ์ (ยา) ที่ไม่แพ้ง่าย บุคลากร พนักงานต้อนรับ และให้ความเอาใจใส่ดูแลเป็นอย่างดี

 

สถานเสริม ความ งาม
สถานเสริม ความ งาม


เพื่อให้บทความนี้สามารถนําไปใช้ประโยชน์สําหรับผู้ประกอบธุรกิจเกี่ยวกับ คลินิกเวชกรรม ตลอดจน นักการตลาดเองก็สามารถนําการวิเคราะห์ความต้องการของผู้ใช้บริการ ไปปรับปรุงการให้บริการ ตลอดจนนําแผนการตลาด และนําเสนอกล
ยุทธ์ทางการตลาดให้สอดคล้องกับความต้องการลูกค้าได้


ด้านผลิตภัณฑ์ตัวยาและการให้บริการ

 

 1. คลินิกต้องมีการดูแลรักษามาตรฐานของอุปกรณ์ มีการบํารุงรักษาอุปกรณ์เป็นประจํา มีการเปลี่ยน
  เครื่องมืออุปกรณ์ใหม่แทนของที่ชํารุด หรือที่ไม่สามารถใช้งานเต็มประสิทธิภาพ
   
 2. คลินิกต้องมีการทําความสะอาดเครื่องมือก่อนที่จะใช้งานกับลูกค้า จะช่วยสร้างความมั่นใจและน่าเชื่อถือให้กับผู้ใช้บริการ
 3. ควรมีการพัฒนา วิจัยผลิตภัณฑ์ตัวยา ให้ทันกับเทคโนโลยีและการเปลี่ยนแปลงของผู้ใช้บริการ เพื่อสร้างความ
  หลากหลายของผลิตภัณฑ์
   
 4. เมื่อมีผลิตภัณฑ์อะไรใหม่เข้ามา หลังจากผ่านมาตรฐานแล้ว ควรมีการแจกตัวอย่าง เพื่อให้ลูกค้าได้ทดลองใช้สร้างความดึงดูดใจให้ผู้ใช้บริการ สนใจอยากเปลี่ยนมาใช้บริการหรือผลิตภัณฑ์ตัวใหม่


ในส่วนของพนักงาน บุคลากรที่ให้บริการ

 

 1. พนักงานต้องสุภาพ อัธยาศัยดี มีมนุษยสัมพันธ์ ยิ้มแย้มอยู่เสมอ 
 2. พนักงานต้องแต่งกาย สะอาด เรียบร้อย และมีการกล่าวทักทาย ต้อนรับลูกค้า อย่างเป็นกันเองและจริงใจ 
 3. ควรมีการจัดคิวในการเข้ารับบริการ (ในกรณีที่มีลูกค้ามากเข้ามาพร้อมๆกัน) ควรมีการจัดคิวในเรื่องการชําระค่าบริการด้วยเพื่อให้มีความสะดวก รวดเร็ว และ ถูกต้อง 
 4. คลินิกเวชกรรม ต้องมีเกณฑ์การคัดสรรพนักงานที่มีบุคลิก รูปร่างหน้าตาที่เหมาะสม

 

คลีนิค ความงาม


ข้อแนะนำเพิ่มเติม สำหรับ กลยุทธ์ตลาดบริการที่มีผลต่อการตัดสินใจเลือกใช้บริการคลินิกเวชกรรม

 

 1. คุณควรศึกษาคู่แข่งทางตรงของธุรกิจคลินิกความงามของคุณ อย่างเช่น ธุรกิจขายตรงจําพวกเวชสําอาง ธุรกิจสปา เพราะจะยิ่งทำให้เข้าใจถึงความต้องการของกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และพฤติกรรมของพวกเขาเหล่านั้น มันจะเป็นประโยชน์ในการวางแผนธุรกิจของคลินิกเวชกรรม ต่อไป 
 2. คุณควรศึกษาปัญหาของผู้ใช้บริการ และ ข้อผิดพลาดของคลินิกเวชกรรม ที่ให้บริการแก่ลูกค้าด้วย เพื่อที่จะได้นำไปปรับปรุงการดําเนินกิจการให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า

 

ขอขอบคุณข้อมูลสถิติ และ สรุปงานวิจัย จาก วารสารบัณฑิตศึกษา มหาวิทยาลัยราชภัฏสกลนคร และหากคุณสนใจแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือพูดคุยกันในเรื่อง ” กลยุทธ์การตลาดบริการ คลินิกเวชกรรม Marketing Service Strategies of The Aesthetic Clinics ” สามารถแสดงความคิดเห็นได้ผ่านคอมเม้นต์ด้านล่างนี้ หรือ ทักไลน์มาคุยกันได้ที่ Line ID: @brandingchamp

 

กลยุทธ์การตลาดบริการ
กลยุทธ์การตลาดบริการ

5 Replies to “กลยุทธ์การตลาดบริการ คลินิกเวชกรรม คลินิกความงาม (สรุปผลวิจัย) ต้องอ่าน !!!”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *