ติดต่อขอคำปรึกษาทางการตลาด

          ติดต่อที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์           

อาจาย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์  
( Thitiphon Tiemchan ) 

>> ข้อมูล ประวัติ <<

ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์-line-official-account

 

ขอบคุณหลากหลายธุรกิจที่ให้เราได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จ

[metaslider id=903]

 

[metaslider id=”3518″]

 

ขอบคุณทุกประสบการณ์การร่วมงานที่เป็นมิตร

[metaslider id=793]

 

 

Facebook : facebook.com/brandingchamp
Facebook Inbox : m.me/brandingchamp
Instagram : instagram.com/brandingchamp789
Twitter : twitter.com/Branding_Champ
Pinterest : pinterest.com/brandingchamp
LinkedIn : linkedin.com/in/brandingchamp
Slideshare : slideshare.net/ThitiphonTiemchan
Medium : medium.com/@brandingchamp
Youtube : youtube.com/c/ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์
Tiktok : tiktok.com/@brandingchamp
eMail : [email protected]
LineOA: line.me/ti/p/@brandingchamp

โทร. O63-l979894
O9O-2393987
O88-5936635  (ยกเลิกใช้หมายเลขนี้เมื่อ 18 ธ.ค. 2562)
O90-6365995  (ยกเลิกใช้หมายเลขนี้เมื่อ 18 ธ.ค. 2562)

 

ตัวอย่าง องค์กรภาครัฐ/เอกชน ที่ได้ให้โอกาสเราในการร่วมทำงาน

 • ธนาคาร ยูโอบี (ประเทศไทย) มหาชน จำกัด United Overseas Bank (Thai) PCL
 • บริษัท ฟูจิตซึ ซิสเต็มบิสสิเนส ประเทศไทย จำกัด Fujitsu System Business (Thailand) Ltd.
 • บริษัท PANASONIC AUTOMOTIVE SYSTEMS ASIA PACIFIC (Thailand) Co.Ltd.
 • บริษัท HOYA LENS THAILAND LTD.
 • บริษัท DST INTERNATIONAL (BANGKOK) LIMITED
 • สมาพันธ์เอสเอ็มอีไทย The Federation Thai SME
 • สำนักพัฒนาอุตสาหกรรมชุมชน กรมส่งเสริมอุตสาหกรรม
 • สานักงาน คณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด (ป.ป.ส.)
 • บริษัท Digital Commerce Asia Co.,Ltd.
 • บริษัท GeoVisions Co.,Ltd. Chesterfield, New Hampshire, USA ประเทศสหรัฐอเมริกา
 • บริษัท A.D.S Survey & Computer Co,. Ltd
 • บริษัท เวอรีน่า อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
 • บริษัท ปฐวิน จำกัด
 • บริษัท ณัฏฐ์นิธิ จำกัด
 • บริษัท เจริญทรัพย์สิน กรุ๊ป จำกัด
 • และ อื่นๆ อีกมากกว่า 59 บริษัท/องค์กร

ตัวอย่าง องค์การ/หน่วยงาน ที่ให้โอกาสในการเชิญเป็น วิทยากร 

 • บริษัท ซีพี ออลล์ จํากัด (มหาชน)
  สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์
  กลยุทธ์การสื่อสารยุคดิจิทัลและการปรับตัว ปี 2020
  Digital Communication Trends and PR Direction

 

 • บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)
  โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน
  การตลาดและการนำเสนอสินค้านวัตกรรม ผ่าน ช่องทางออนไลน์

 

 • กรมพัฒนาชุมชน
  โครงการพัฒนาทักษะกลุ่มอาชีพกองทุนพัฒนาบทบาทสตรีด้านพาณิชย์และบริการ
  หัวข้อ “เทคนิคการตลาด และ การขาย Online บน Social Media”

 

 • DENSO TOOL & DIE (THAILAND) CO., LTD.
  การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล
  การวางแผนก่อนเกษียณ การวางแผนอาชีพก่อนเกษียณ ในยุคดิจิทัล
  ให้แก่ สหภาพแรงงานเด็นโซ่

 

 • TOYOTA THAILAND
  บริษัท โตโยต้าสุพรรณบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
  สู่…สุดยอด นักปิดการขาย ในโลกดิจิทัล
  Super (Closing) Salesperson in Digital World
  ที่ปรึกษาการขาย, พนักงานขาย, ตัวแทนจําหน่าย รถยนต์โตโยต้า

 

 • บริษัท Digital Commerce Asia จำกัด
  บริษัท วันลิงค์ เทคโนโลยีจำกัด
  “Affiliate ติดปีกธุรกิจไทย เพิ่มรายได้ สร้างอาชีพเสริม”

 

 • สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ (องค์การมหาชน)
  TCDC เชียงใหม่เพื่อสร้างศักยภาพและโอกาสทางธุรกิจให้ผู้ประกอบการ
  Essential Marketing การตลาด…สู่ความสำเร็จ

 

 • สภาอุตสาหกรรมแห่งประเทศไทย หน่วยงานจับคู่ธุรกิจ
  เผยทุกเทคนิค พิชิตทุกปัญหา เดินหน้าธุรกิจบุก “ตลาดออนไลน์”
  Reveal Business Techniques and Conquer The Online Market

 

 • สำนักงานส่งเสริมวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (สสว.) และ สถาบันพัฒนาวิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม (ISMED) ภายใต้โครงการสนับสนุนเครือข่าย SME จัดกิจกรรมการพัฒนาเครือข่ายนวัตกรรมธุรกิจอุตสาหกรรมฮาลาล (Innovation Halal Cluster)
  การจัดการการตลาดสมัยใหม่ ยุค 4.0 Modern Marketing Management 4.0

 

 • บริษัท เอช โปร (ประเทศไทย) จำกัด
  กลยุทธ์การตลาดและการขายของออนไลน์
  การอบรมเชิงปฏิบัติการ

 

 • มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร
  สาขาวิชาการตลาด-การสื่อสาร
  Create Look สู่โลกธุรกิจ รับรู้มุมมองใหม่ในการสร้างธุรกิจและแบรนด์

 

 • มหาวิทยาลัยราชภัฎธนบุรี ฝึกอบรมกลุ่มวิสาหกิจชุมชน
  สาขาวิชาเทคโนโลยีการอาหาร คณะวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี
  สร้าง “ร้านขายดี”บนโลกออนไลน์พิชิตยอดขาย ชนะใจ ลูกค้า

 

 • วิทยาลัยการแพทย์แผนไทย (เมืองเอก) มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี
  เพื่อเป็นการพัฒนาทักษะการประกอบอาชีพและเตรียมความพร้อมในการประกอบธุรกิจ
  การสร้างงาน สร้างอาชีพ สร้างรายได้
  นวดแผนไทย ปั้นธุรกิจอย่างไร? ให้สำเร็จได้ในยุคดิจิทัล 4.0

 

 • สำนักมาตรฐานการอาชีวศึกษาและวิชาชีพ สำนักงานคณะกรรมการการอาชีวศึกษา
  กลุ่มมาตรฐานอาชีวศึกษาธุรกิจและบริการ
  อบรมเชิงปฎิบัติการ การตลาดแนวใหม่ เปลี่ยนความชอบให้เป็นธุรกิจ
  เทคนิคการทําการตลาดออนไลน์และอีคอมเมิร์ซ

 

 • กองส่งเสริมวิสาหกิจชุมชน กรมส่งเสริมการเกษตร
  สัมมนาเชิงปฏิบัติการเจ้าหน้าที่ผู้รับผิดชอบโครงการพัฒนาขีดความสามารถในการแข่งขันสินค้าเกษตรแปรรูป การตลาดสินค้าเกษตรแปรรูปในยุค 4.0

 

 • สำนักงานจัดหางานกรุงเทพมหานครพื้นที่ 8
  กิจกรรมแนะแนวอาชีพ แก่นักเรียน นักศึกษา
  หัวข้อ “อาชีพยุคดิจิทัลกับนักการตลาดออนไลน์”

 

 • สหกรณ์เครดิตยูเนี่ยน ม.ราชภัฏสวนสุนันทา
  หลักสูตร ขายของออนไลน์ “ขายของออนไลน์ขายดี ขายง่าย ทำเองได้ทันที”

 

 • สหกรณ์นิคมท่าแซะ จํากัด
  เจ้าหน้าที่การตลาด และ พนักงานขาย
  สัมมนาเชิงปฎิบัติการ “เทคนิคการทําการตลาดออนไลน์”

 

 • และ หลักสูตร อบรม สัมมนา ทั้งบรรยายและภาคปฎิบัติอีกมากกว่า 49 หน่วยงาน รวมมากกว่า 2 พันชั่วโมงตลอด 3 – 4 ปีที่ผ่านมา

[metaslider id=1024]

 

รีวิว จาก ผู้เข้า อมรม/สัมมนา หลักสูตร ต่างๆ
กับ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์