นวัตกรรมใหม่ ช่างชุมชน กับ การตลาดออนไลน์ (โดย ช.การช่าง และ NIA)

นวัตกรรมใหม่ ช่างชุมชน กับ การตลาดออนไลน์ (โดย ช.การช่าง และ NIA)

นวัตกรรมใหม่

นวัตกรรมใหม่ของช่างชุมชน ใน โครงการที่เป็นความร่วมมือกันของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) เพื่อยกระดับทักษะ ช่างชุมชน ผ่าน นวัตกรรมใหม่ ในโครงการประกวดสิ่งประดิษฐ์ที่มุ่งเน้นแก้ไขปัญหาชุมชนท้องถิ่น โดยมีการฝึกอบรมในด้าน การตลาดออนไลน์ ด้วย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์

 

นวัตกรรมใหม่ กับ การตลาดออนไลน์
นวัตกรรมใหม่ กับ การตลาดออนไลน์

 

ครั้งแรกของไทย ที่เอกชนและหน่วยงานภาครัฐ ได้ร่วมมือกัน กับ ชาวชุมชนท้องถิ่น เพื่อพัฒนา ยกระดับช่างชุมชน ให้กลายเป็น ผู้สร้างสรรค์นวัตกรรมใหม่ หรือ นวัตกร เพื่อช่วยแก้ไขปัญหาของชุมชนของตน กับ โครงการที่ชื่อว่า ” โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน ” 

 

นวัตกรรมใหม่ คือ อะไรกันแน่ ?!

นวัตกรรม คือ การสร้างความเปลี่ยนแปลงในบางสิ่งบางอย่าง โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การนำเสนอวิธีการใหม่ๆ ไอเดียใหม่ๆ หรือ ผลิตภัณฑ์ใหม่ จากคำนิยามโดย อ๊อกซ์ฟอร์ด (Oxford) ที่ว่า ” Make changes in something established, especially by introducing new methods, ideas, or products. “

 

เริ่มต้นจากความร่วมมือกันของ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน) และ สำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน) หรือ National Innovation Agency : NIA เปิดรับสมัคร ช่างชุมชน ที่มีความสามารถ มีความคิดสร้างสรรค์ จากทั่วประเทศ ร่วมส่งผลงาน นวัตกรรมใหม่ๆ สิ่งประดิษฐ์ทางการช่างที่เป็นประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม เข้าประกวดเพื่อชิงทุนฯ  กว่า 6 แสนบาท พร้อมโอกาสในการยกระดับสู่การเป็น ” นวัตกรช่างชุมชน ” ต่อยอดสิ่งประดิษฐ์สู่การเป็นนวัตกรรมใหม่ระดับประเทศ ด้วยการให้คำปรึกษาและแนะนำของผู้เชี่ยวชาญในด้านต่างๆ ตลอดจนโอกาสรับทุนสนับสนุนจากทางภาครัฐต่อไป

 

 

สำหรับผลงานนวัตกรรมที่ผ่านการคัดเลือกรอบแรก 10 ทีม ประกอบด้วย เครื่องเจาะดินนิวบอร์น, เรือรดน้ำอัตโนมัติ, จักรยานปีนต้นมะพร้าว, เครื่องอูดยุง, รถไถนั่งขับอีลุย, ตะบันน้ำถังแก๊ส, กาลักน้ำประปาภูเขา, เครื่องตัดหญ้าโซลาร์เซลล์, เครื่องบดผสมปุ๋ยหมักและดินปลูก และของเล่นไม้กลไกเคลื่อนไหว โดยทั้ง 10 ทีม จะได้รับเงินทุนสนับสนุนสำหรับการพัฒนาผลงานในเบื้องต้น พร้อมกับได้เข้าร่วมกิจกรรมอบรม กระบวนการคิดเชิงออกแบบ (Design Thinking) และ การการตลาดและการนำเสนอสินค้านวัตกรรม ผ่าน ช่องทางออนไลน์ 

 

ทั้ง 10 ทีมที่เข้ารอบ จะได้เข้าร่วมกิจกรรม เวิร์คช็อป การพัฒนาแนวคิดนวัตกรรมช่างชุมชน แบบ 4 มิติ ( การออกแบบ, กลไกและวิศวกรรม, ต้นทุนราคา, การทำการตลาด )

ซึ่งแบ่งออกเป็น

1) การนำเสนอนวัตกรรมช่างชุมชน จากความตั้งใจสู่การปฏิบัติของแต่ละนวัตกร

2) กิจกรรมเรียนรู้จากแรงบันดาลใจนวัตกรรมช่างชุมชนระดับโลก

3) กิจกรรมร่วมกันวิเคราะห์จาก 4 มิติ การออกแบบ , กลไกและวิศวกรรม , ต้นทุนราคา , การทำการตลาดและการนำเสนอสินค้านวัตกรรม

4) สรุปปัญหา โอกาส และแผนเบื้องต้นเกี่ยวกับแนวทางการพัฒนานวัตกรรมของแต่ละชิ้นงาน 

5) เรียนรู้โอกาสการต่อยอดนวัตกรรม และ แนวทางการรับการสนับสนุนจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เช่น NIA และ ITAP

 

ช่างชุมชน ช.การช่าง
ช่างชุมชน ช.การช่าง

 

ในส่วนของคำแนะนำและการให้ความรู้ด้านการตลาด และ การนำเสนอสินค้านวัตกรรม ทางโครงการได้เชิญผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ มาเป็นวิทยากร ให้คำแนะนำและคำปรึกษากับ ช่างชุมชน เจ้าของผลงานที่ผ่านการคัดเลือก ผ่านกิจกรรมอบรม การตลาดและการนำเสนอสินค้านวัตกรรม ผ่าน ช่องทางออนไลน์ 

 

รวมทั้งได้เข้าร่วมกิจกรรมพบที่ปรึกษา โดยจะมีทีมวิศวกรอาสาจาก ช.การช่าง เป็นที่ปรึกษา  ด้านวิศวกรรม อาจารย์จากภาควิชาออกแบบผลิตภัณฑ์คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เป็นที่ปรึกษาด้านการออกแบบ และ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ เป็นที่ปรึกษาด้านการตลาดและการนำเสนอสินค้านวัตกรรม

 

จากนั้นจะมีการคัดเลือกนวัตกรรมใหม่ที่ดีที่สุด 3 ผลงาน เพื่อเข้ารอบสุดท้าย ชิงทุนสนับสนุน ผลงานละ 1 แสนบาท พร้อมโอกาสในการรับคำปรึกษาอย่างใกล้ชิดจาก ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และ การนำเสนอสินค้านวัตกรรม ผู้เชี่ยวชาญในสาขาการออกแบบผลิตภัณฑ์ และ การจัดการธุรกิจนวัตกรรม

 

ช.การช่าง นวัตกรรมช่างชุมชน
ช.การช่าง นวัตกรรมช่างชุมชน

 

โดยมีเป้าหมายหลักเพื่อปรับปรุงและพัฒนาผลงาน ให้เป็นเลิศทั้งในด้านการตลาด การนำเสนอ ด้านประโยชน์ ประสิทธิภาพ ประสิทธิผล ในการใช้งาน โครงสร้าง คุณสมบัติรูปลักษณ์ ความสะดวกในการใช้งาน การบำรุงรักษา ฯลฯ จนได้เป็น นวัตกรรมต้นแบบที่สามารถเผยแพร่ใช้งานในวงกว้าง เพื่อตอบโจทย์ การแก้ไขปัญหาให้ชุมชนและสังคม ต่อไป

 

ทั้งนี้ผลลัพธ์ที่ได้จาก โครงการฯ จะช่วยเสริมความแข็งแกร่งให้กับ ชุมชน ซึ่งเป็นรากฐานสำคัญของการพัฒนาประเทศอย่างยั่งยืน ซึ่งสอดคล้องกับภารกิจของ บริษัท ช. การช่าง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิต จากรากฐานของประเทศไทย

 

 “ โครงการส่งเสริมนวัตกรรมช่างชุมชน เป็นอีกหนึ่งบทพิสูจน์ให้เห็นว่าคนไทยในท้องถิ่นทั่วประเทศล้วนมีทักษะในด้านนวัตกรรมและกระบวนการคิดเชิงออกแบบที่มีศักยภาพ สามารถนำมาพัฒนาต่อยอดเป็นนวัตกรรมเพื่อสังคมที่ช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตผู้คนได้ ” ดร. พันธุ์อาจ ชัยรัตน์ ผู้อำนวยการสำนักงานนวัตกรรมแห่งชาติ (องค์การมหาชน)

 

“ เราได้เห็นผลงานต่าง ๆ จากความคิดสร้างสรรค์และความสามารถคนไทยในชุมชนต่างๆ ทั่วประเทศ ที่มีทั้งศักยภาพ และมีโอกาสที่จะนำมาต่อยอด ขยายขีดสามารถจากการใช้แก้ปัญหาของพื้นที่ในแต่ละท้องถิ่น มาประยุกต์ใช้งานในบริบทที่กว้างขึ้น เราพร้อมอย่างยิ่งที่จะมีส่วนร่วมในการสนับสนุนเงินทุนและการถ่ายทอดองค์ความรู้และเทคนิคต่างๆ โดยเฉพาะในด้านวิศวกรรมให้แก่ช่างชุมชนที่เข้าร่วมโครงการ เพื่อการพัฒนานวัตกรรมที่ก่อให้เกิดคุณค่าต่อสังคม ชุมชน เศรษฐกิจ และ สิ่งแวดล้อมอย่างยั่งยืน สอดคล้องกับพันธกิจของ ช. การช่าง ที่มุ่งยกระดับคุณภาพชีวิตของผู้คนและพัฒนาประเทศ ” ดร. สุภามาส ตรีวิศวเวทย์ กรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท ช.การช่าง จำกัด (มหาชน)

 

“ ต้องขอขอบคุณโครงการดีๆของทาง ช. การช่าง และ NIA ที่เล็งเห็นถึงศักยภาพคนไทยด้วยกัน โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ช่างชุมชน ในด้านการเป็นนวัตกร นักประดิษฐ์ ผู้มีความคิดสร้างสรรค์ ให้ได้รับโอกาสดีๆในการต่อยอดให้สิ่งประดิษฐ์ระดับท้องถิ่นได้พัฒนาขึ้นสู่การเป็น นวัตกรรมใหม่ระดับประเทศ และ อาจจะเป็นได้ถึงในระดับโลกก็เป็นไปได้ เป็นเกียรติอย่างยิ่งที่ได้มีโอกาสเป็นส่วนหนึ่งในการถ่ายทอดความรู้ด้านการตลาดนวัตกรรมและการนำเสนอสินค้านวัตกรรมผ่านช่างทางออนไลน์ หวังเป็นอย่างยิ่งว่าจะสามารถช่วยให้ สิ่งประดิษฐ์ในโครงการนี้ไปได้ไกลถึงระดับโลก ” อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ และ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล

 

การตลาดสินค้า นวัตกรรม ใหม่
การตลาดสินค้า นวัตกรรม ใหม่

 

คุณสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นในหัวข้อ ” นวัตกรรมใหม่ ช่างชุมชน กับ การตลาดออนไลน์ (โดย ช.การช่าง และ NIA) ” ได้ด้วยการคอมเม้นต์ไว้ด้านล่างบทความนี้ หรือ ทักไลน์มาพูดคุยกันได้ที่ ไลน์ไอดี : @brandingchamp

 

การตลาด นวัตกรรมใหม่
การตลาด นวัตกรรมใหม่

 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *