วิทยากรบรรยาย การวางแผนก่อนเกษียณ เกี่ยวยังไง กับ ” การตลาดออนไลน์ ” ??

วิทยากรบรรยาย การวางแผนก่อนเกษียณ เกี่ยวยังไง กับ ” การตลาดออนไลน์ ” ??

วิทยากรบรรยาย

วิทยากรบรรยาย ในหัวข้อเกี่ยวกับ การวางแผนก่อนเกษียณ ให้กับ สหภาพแรงงานเด็นโซ่ ประเทศไทย เรื่องนี้ฟังดู ไม่น่าจะเกี่ยวข้องอะไร กับเรื่องเทคโนโลยีมากนัก
แต่ เป็นมุมมอง ของทีมงานสหภาพแรงงานเด็นโซ่ ประธานสหภาพฯ รองประธานสหภาพฯ และ ผู้ประสานงานทุกคน เล็งเห็นว่าพนักงานที่อยู่ในยุค ไทยแลนด์ 4.0 และ กำลังใกล้จะเกษียณออกไป

 

วิทยากรบรรยาย
วิทยากรบรรยาย

 

ไม่ว่าจะเป็นการเกษียณด้วยตัวเอง หรือ การเออรี่รีไทร์ (Early Retire) รวมทั้ง การเกษียณตามวัยการทำงาน ควรให้ความสำคัญ กับเรื่องเทคโนโลยีและการตลาดออนไลน์ซึ่งสามารถจะนำไปช่วยเหลือตนเองได้ในอนาคต ที่ไม่มีงานประจำให้ทำ และ ไม่มีรายได้แบบต่อเนื่องอีกต่อไปแล้ว และ ด้วยเหตุผลหลักๆ ดังนี้ จึงทำให้เกิดโครงการ “การวางแผนก่อนการเกษียณ” ที่เป็นการจัดสัมมนาขึ้นที่ สายธารรีสอร์ท จังหวัดชลบุรี เป็นเวลา 2 วัน ให้กับพนักงานเด็นโซ่ ประเทศไทย ที่เป็นสมาชิกสหภาพฯ

 

ในหัวข้อที่ วิทยากรบรรยาย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ได้นำเสนอ ผ่านเรื่อง “การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี” ซึ่งเน้นหนักไปที่การสามารถ สร้างธุรกิจ ต่างๆ ได้ด้วยตนเองในยุค ไทยแลนด์ 4.0

 

วิทยากร บรรยาย
วิทยากร บรรยาย

 

ในยุคที่ โอกาสทางธุรกิจ เริ่มได้ง่ายกว่าแต่ก่อน เพราะเรามีเทคโนโลยีที่สามารถช่วยให้เข้าถึงกลุ่มคนกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและสร้างโอกาสทางธุรกิจได้ด้วยตัวเองทั้งลงทุน รวมถึง ไม่จำเป็นต้องลงทุนด้วยเงิน ก็สามารถมีให้ประสบความสำเร็จ ให้เห็นกันทั่วไปในปัจจุบัน ในการเป็น วิทยากรบรรยาย ที่เกี่ยวกับหัวข้อ ไทยแลนด์ 4.0 เทคโนโลยี และจำเป็นต้องให้เหมาะสม กับกลุ่มที่เล็งเห็นว่าตนเองใกล้จะเกษียณ หรือ เล็งเห็นว่าควรมีธุรกิจรองรับตนเองและครอบครัวเผื่อไว้ในยามที่ไม่มีงานประจำและเงินเดือนประจำที่หล่อเลี้ยงครอบครัวอีกต่อไป

 

ดังนั้นเนื้อหาที่เกี่ยวข้อง กับ การสร้างธุรกิจ ที่เหมาะสมกับกลุ่มแรงงานหรือพนักงานของบริษัทที่กำลังจะเกษียณจึงจำเป็นต้อง ให้มีความง่าย เหมาะสมกับกลุ่มผู้เข้าสัมมนา ที่อาจจะมีวัยและความรู้ทางเทคโนโลยีแตกต่างกันไป เมื่อเนื้อหาในการนำเสนอง่าย สามารถเข้าถึงได้ รวมถึง เป็นเรื่องที่ตัวผู้เข้าสัมมนาสามารถจับต้องและมองเห็นได้อยู่แล้ว ผ่านอุปกรณ์มือถือของตน จึงทำให้เป็นเรื่องที่น่าสนุก ทั้งผู้รับฟัง และ รวมถึง วิทยากรผู้บรรยาย อีกด้วย

 

การที่สหภาพแรงงานฯ จัดงานที่เกี่ยวข้องกับสมาชิกสหภาพ และ เป็นประโยชน์ เช่นนี้ นับว่าเป็นมุมมองที่ดีและน่ายกย่องอย่างยิ่ง สำหรับ ประธานสหภาพและทีมงาน เพราะโอกาสน้อยนัก ที่พนักงานประจำ หรือ ผู้ใช้แรงงานที่ทำงานประจำอยู่อย่างต่อเนื่อง จะมีโอกาสได้ศึกษาหาความรู้กับสิ่งที่อยู่นอกเหนือการทำงานของตน โดยส่วนใหญ่แล้วบางธุรกิจหรือบริษัทในปัจจุบันอาจมีการทำงานถึงอาทิตย์ละ 6 วันด้วยซ้ำ

 

การวางแผนก่อนการเกษียณ
การวางแผนก่อนการเกษียณ

 

ดังนั้น โอกาสที่จะศึกษาเรื่องราวใหม่ๆ นอกเหนือจากงานของตน ย่อมเป็นไปได้ยากมาก นับว่าการจัดงานของสหภาพแรงงานครั้งนี้ เป็นสิ่งที่สังคมควรให้ความสำคัญ และ ควรเป็นแนวทางปฏิบัติสำหรับองค์กร ภาคธุรกิจหรืออุตสาหกรรมต่างๆ เพื่อนำไปเป็นตัวอย่าง

 

ทั้งนี้ เพื่อไม่ใช่เป็นการแสวงหาผลประโยชน์เข้าแต่ธุรกิจของตน แต่ยังสามารถทำให้พนักงานซึ่งอยู่ดูแลทำงานด้วยกันมาเป็นระยะเวลานาน สามารถได้ประโยชน์หรือมีชีวิตในบั้นปลาย ที่สะดวกสบาย สามารถมีอาชีพ มีรายได้ หรือ มีธุรกิจทำเองได้หลังจากเกษียณตัวเองออกไป

 

ทั้งนี้ ในนาม วิทยากรบรรยาย ในโครงการวางแผนก่อนการเกษียณครั้งนี้ ก็มีความยินดีอย่างยิ่ง ที่ทางสหภาพแรงงานเด็นโซ่ประเทศไทย ให้ความสำคัญกับเรื่องราวของการสร้างธุรกิจให้กับพนักงานหลังเกษียณ และ พนักงานทุกคนก็ยังให้ความสนใจตั้งใจและให้ความร่วมมือในกิจกรรมต่างๆ

 

เพื่อฝึกฝนตนเอง เปิดมุมมองในการเริ่มสร้างธุรกิจ ผ่านช่องทางออนไลน์ต่างๆ ที่สามารถเริ่มได้ ทันทีโดยไม่ต้องรอ ตนเองเกษียณออกไปทั้งหมดนี้ ต้องขอปรบมือให้กับ ทีมงานและพนักงานทุกคน เนื้อหาบางส่วน ที่สามารถนำมาบอกเล่ากันตรงนี้ได้ และท่านที่สนใจสามารถดูได้จาก สไลด์ที่นำเสนออยู่นี้

 


 

โดยเริ่มต้นแล้ว วิทยากรบรรยาย ให้ ความรู้และสิ่งที่น่าสนใจผ่านทางเทคโนโลยีในแต่ละยุคสมัย ตั้งแต่ไทยแลนด์ 1.0 ขยับมาเป็นไทยแลนด์ 2.0 และ Thailand 3.0 จนมาถึงในยุคที่เทคโนโลยีพัฒนาขึ้นไปแบบก้าวกระโดด นั่นก็คือ Thailand 4.0 ซึ่ง เทคโนโลยีต่างๆ ที่ถูกนำมาพูดถึงและมีตัวอย่างแสดงให้เห็น ผ่าน slide เช่น

 

การใช้เทคโนโลยี AI (Artificial Intelligence) หรือปัญญาประดิษฐ์ การใช้เทคโนโลยีความจริงเสมือนเสริม หรือ AR (Augmented Reality) การที่ธุรกิจต่างๆ นำประโยชน์ของ Smart Sensor เข้ามาใช้ ในส่วนของ Smart Home และก่อให้เกิดเรื่องราวของ Internet of Things หรือ iot ที่เป็นที่นิยม และ พูดถึงกันอย่างมากในปัจจุบัน ระหว่างที่วิทยากรบรรยายก็มีกิจกรรมสนุกสนานไปพร้อมกัน แฝงไปด้วยความรู้และความเข้าใจ ในเรื่องของเทคโนโลยี นั้นๆ

 

เทคโนโลยี QR Code : Denso Wave
เทคโนโลยี QR Code : Denso Wave

 

ที่สำคัญ สำหรับกลุ่มของสหภาพแรงงานเด็นโซ่ ซึ่งเป็นบริษัทระดับโลก ที่มีเทคโนโลยีซึ่งโด่งดังไปทั่วโลกและคนไทยก็รู้จักและนิยมใช้กัน แต่ในบางครั้งอาจมองข้ามไป ว่านี่เป็นเทคโนโลยีของใคร หรือ ใครเป็นผู้คิดค้นขึ้นซึ่งเทคโนโลยีนั้น คือ

 

การใช้ QR Code หรือ 2d Barcode นั่นเอง เทคโนโลยีนี้ บริษัท Denso Wave ซึ่งเป็นบริษัทในเครือของเด็นโซ่ นำโดยคุณ มาซาฮิโระ ฮาระ ผู้ประดิษฐ์และคิดค้น คิวอาร์โค้ด นี้ขึ้นมาและเป็นที่โด่งดังไปทั่วโลก

 

คนไทยรู้จัก คิวอาร์โค้ด กันอย่างแพร่หลายก็เนื่องมาจาก การใช้ Application Line ที่สามารถ เพิ่มเพื่อน หรือ เชิญคนเข้ากลุ่มในไลน์ ได้ผ่านการสแกนง่ายๆ ด้วยมือถือของแต่ละคน เพียงยกกล้องถ่ายรูปส่องไปที่คิวอาร์โค้ด ก็สามารถเพิ่มเพื่อนหรือเข้ากลุ่มได้ทันที

 

นอกจากนั้นในบรรยากาศของการบรรยายวิทยากรได้มีการนำเสนอ ในเรื่องของธุรกิจใหม่ๆ ในยุคไทยแลนด์ 4.0 ที่เป็นธุรกิจสำหรับเหล่า startup หรือ คนยุคใหม่ที่มีมุมมองใหม่ๆ และ พัฒนาธุรกิจได้ด้วยตนเอง รวมทั้งมีการนำ

 

 

ตัวอย่างเช่น ธุรกิจการรับส่งคนเมา หรือ ที่เรียกว่า U drink I Drive ธุรกิจที่เกี่ยวกับอสังหา อย่างเช่น Airbnb ซึ่งมีการพูดถึง ประวัติของผู้ก่อตั้งธุรกิจนี้ นอกจากนั้นยังมีธุรกิจหรือ Tech Startup อีกหลายราย ที่นำมาบอกเล่าและเป็นมุมมองไอเดีย เพื่อให้ผู้เข้าฟังสัมมนาได้มีมุมมองหรือแนวคิดที่อาจจะนำไปประยุกต์เป็นธุรกิจของตนได้หลังวัยเกษียณไปแล้ว หรือ สามารถเริ่มสร้างธุรกิจของตนได้ทันทีหลังจากที่ฟังจบ

 

เมื่อวิทยากรบรรยายในเรื่องของเทคโนโลยี และธุรกิจที่เกิดใหม่ในยุคของไทยแลนด์ 4.0 ได้อย่างลึกซึ้งแล้วและผู้เข้าฟังสัมมนาในโครงการนี้เริ่มมีมุมมองและสนุกไปกับธุรกิจ ที่สามารถใช้เทคโนโลยีให้เป็นประโยชน์ในยุคนี้ ความเข้มข้นของการสัมมนาและการบรรยายในครั้งนี้ก็เพิ่มมากขึ้น ด้วยการที่มีกิจกรรม ให้ผู้เข้าร่วมได้ลงมือปฏิบัติจริง และปฏิบัติไปอย่างสนุกสนาน เกิดการระดมสมอง และการวางแผนในมุมมองใหม่ๆ เพื่อสร้างธุรกิจของตนเอง

 

โดยผ่านการเรียนรู้ ในเชิงปฏิบัติโดยการใช้ โมเดลทางธุรกิจ ที่เรียกว่า Business Model Canvas หรือ BMC โดยแบ่งเป็นกลุ่มของผู้เข้าร่วม และ ช่วยกันสร้างธุรกิจใหม่ๆขึ้นมา ประกวดกัน ว่า ธุรกิจไหนบ้าง ซึ่งเกิดในงานสัมมนาครั้งนี้ และ ทุกคนเห็นว่าน่าลงทุนที่สุด

 

ตลอดระยะเวลา 2 วันที่ วิทยากรบรรยาย ให้ความรู้ให้แนวคิดสอนให้เรียนรู้เกี่ยวกับเทคโนโลยีและ การทำธุรกิจออนไลน์ต่างๆอย่างมากมายฟังดูเหมือนเป็นเนื้อหาที่ค่อนข้างหนักสำหรับผู้เข้าฟังสัมมนาและผู้ร่วมกิจกรรมแต่จริงๆแล้ว กิจกรรมต่างๆที่เกิดขึ้นสร้างความสนุกสนาน และยังเพิ่มความเป็นกลุ่มก้อน การทำงานเป็นทีม การช่วยเหลือกัน ผ่านรอยยิ้มของผู้เข้าสัมมนาและรับฟังการบรรยายเป็นเรื่องที่น่ายินดีเป็นอย่างยิ่ง

 

 

ในมุมมองของผู้บริหาร พนักงานระดับสูง ในองค์กรใหญ่ๆ หรือ บริษัทระดับโลก อาจจะมองเห็นในเรื่องของธุรกิจของตน เป็นหลักสำคัญ แต่อาจมองข้าม เรื่องของความเป็นอยู่ และ ชีวิตของพนักงาน ซึ่งให้ความร่วมมือหรือทำงานอย่างหนักมาตลอดชีวิตของพวกเขา การมองข้ามความมีคุณค่าของบุคลากรและพนักงานเป็นสิ่งที่น่าเสียดายอย่างมาก เราจึงควรมีการ ให้ความสำคัญกับบุคลากรและพนักงานกันมากกว่าที่เป็นอยู่นี้

 

ในนามของวิทยากรบรรยาย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด และ การตลาดออนไลน์ ต้องขอแสดงความนับถือและยกย่องในมุมมองของกลุ่มสหภาพฯ ที่เปิดโอกาสให้พนักงานทุกคน ได้ใช้ศักยภาพของตนผ่านการทำงานและชีวิตที่นอกเหนือจากการทำงานได้อย่างเต็มศักยภาพ

 

ทั้งนี้ เราจึงขอรวบรวมบรรยากาศในงาน และ ผลตอบรับจากผู้เข้าร่วมสัมมนาใน โครงการ การวางแผนก่อนการเกษียณ  สำหรับพนักงานสหภาพแรงงานเด็นโซ่ โดยเฉพาะเจาะจงไปที่หัวข้อ ” การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ” ไทยแลนด์ 4.0

 

สำหรับบทความที่นำเสนออยู่นี้ไม่ได้มีความ ประสงค์จะ ชี้นำหรือนำเสนอสินค้าหรือบริการแต่อย่างใด หากแต่เป็นการแสดงความขอบคุณ และ ยกย่องกลุ่มสหภาพแรงงานเด็นโซ่ ที่เล็งเห็นประโยชน์จริงๆ กับ ผู้ร่วมงานหรือพนักงานของเด็นโซ่ประเทศไทย จึงนำเสนอบทความนี้ขึ้น

 

 

เพื่อให้เป็นประโยชน์กับบริษัทหรือธุรกิจอื่นๆ ในอุตสาหกรรมเดียวกันหรือต่างอุตสาหกรรม รวมถึง อาจเป็นประโยชน์ไปถึงบุคคล ซึ่งกำลังมองหาธุรกิจในยุค Thailand 4.0 ที่เรากำลังเผชิญความเปลี่ยนแปลงต่างๆมากมายอยู่ขณะนี้ด้วย ความขอบพระคุณอย่างจริงใจจาก วิทยากรผู้บรรยาย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์

 

คุณสามารถพูดคุย แลกเปลี่ยนความคิดเห็นในหัวข้อ การวางแผนก่อนเกษียณ และ การสร้างโอกาสทางธุรกิจด้วยเทคโนโลยี ด้วยการคอมเม้นต์ ด้านล่างบทความนี้ รวมถึงคุณสามารถส่งข้อความมาพูดคุยผ่าน LineID: @brandingchamp ได้ตลอดเวลา

 

อ่านต่อเรื่องอื่นๆ แนะนำบทความเรื่อง >> ” วิทยากรการตลาด, วิทยากรการตลาดออนไลน์ ใช้เกณฑ์อะไรเลือกดี?? ”  

 

วิทยากรการตลาดออนไลน์
วิทยากรการตลาดออนไลน์

14 Replies to “วิทยากรบรรยาย การวางแผนก่อนเกษียณ เกี่ยวยังไง กับ ” การตลาดออนไลน์ ” ??”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *