ผู้เชี่ยวชาญ-AI-กับการปฏิวัติวงการการตลาด

ผู้เชี่ยวชาญ AI กับการปฏิวัติวงการการตลาดยุคใหม่ด้วย Generative AI

ผู้เชี่ยวชาญ AI กับการปฏิวัติวงการการตลาดยุคใหม่ด้วย Generative AI ผู้เชี่ยวชาญ AI ผู้เชี่ยวชาญ AI สำคัญหรือไม่ ? ในยุคที่เทคโนโลยีกำลังพัฒนาอย่างก้าวกระโดด AI (Artificial Intelligence) หรือ ปัญญาประดิษฐ์ ได้กลายเป็นเครื่องมือสำคัญที่ช่วยขับเคลื่อนธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยเฉพาะอย่างย…