การตลาดอสังหาริมทรัพย์ 20 ไอเดีย

20 การตลาดอสังหา ฯ ไอเดียเพื่อดึงดูดผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสม

20 การตลาดอสังหา ฯ ไอเดียเพื่อดึงดูดผู้ซื้อที่มีคุณสมบัติเหมาะสม การตลาดอสังหา การตลาดอสังหาริมทรัพย์ เป็นเรื่องที่ท้าทาย แต่ก็อาจทำกำไรได้สูงพอๆกัน จากการศึกษาโดย National Association of Realtors (NAR) พบว่า 86% ของผู้ซื้อเพิ่งซื้อบ้านผ่านนายหน้าหรือตัวแทน การศึกษาเดียวกันพบว่า 73% ของผู…