อบรมพัฒนาผลิตภัณฑ์

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( Product Development ) ยุคใหม่ ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง

การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( Product Development) ยุคใหม่ ต้องเรียนรู้อะไรบ้าง การพัฒนาผลิตภัณฑ์ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ( Product Development ) เป็นกระบวนการจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบการต้องเรียนรู้ เนื้อหาบางส่วนในบทความนี้สรุปจากการบรรยายโดย วิทยากร อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ในโครงการ อบรมเชิง…