การสร้างภาพลักษณ์องค์กร

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ในยุคดิจิทัล โครงการ อบรม สรรพากร ภาค 8

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ในยุคดิจิทัล โครงการ อบรม สรรพากร ภาค 8 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร การสร้างภาพลักษณ์องค์กร แม้ว่า จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องของ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ ที่ใช้ช่องทาง Digital และ ดำเนินชีวิตในรูปแบบ Digital กันเป็นเรื่องปกติ ด…