การสร้างภาพลักษณ์องค์กร

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ในยุคดิจิทัล โครงการ อบรม สรรพากร ภาค 8

การสร้างภาพลักษณ์องค์กร ในยุคดิจิทัล โครงการ อบรม สรรพากร ภาค 8 การสร้างภาพลักษณ์องค์กร การสร้างภาพลักษณ์องค์กร แม้ว่า จะไม่ใช่เรื่องใหม่ แต่สิ่งที่เกิดขึ้น เป็นเรื่องของ พฤติกรรมการใช้ชีวิตของมนุษย์ในยุคปัจจุบันนี้ ที่ใช้ช่องทาง Digital และ ดำเนินชีวิตในรูปแบบ Digital กันเป็นเรื่องปกติ ด…

การสื่อสาร

การสื่อสาร และ การสานสัมพันธ์กับลูกค้า CRM คือ เรื่องเดียวกัน ในยุคดิจิทัล

การสื่อสาร และ การสานสัมพันธ์กับลูกค้า CRM คือ เรื่องเดียวกัน ในยุคดิจิทัล การสื่อสาร การสื่อสาร และ CRM เป็นเรื่องที่ไม่สามารถแยกออกจากกันได้แล้ว เมื่อเราอยู่ในยุคดิจิทัล ที่ลูกค้าทุกคนพร้อมเป็นสื่อมวลชนให้กับธูรกิจคุณ หากจะว่ากันด้วยเรื่องการเจาะตลาดให้ สินค้าถูกใจผู้บริโภคเร็วคงต้องเริ…