คำขวัญคุณภาพ โรงงาน

คําขวัญคุณภาพ โรงงาน และ สาเหตุว่าทำไมจึงต้องมีการประกวดกันอยู่ทุกปี

คําขวัญคุณภาพ โรงงาน และ สาเหตุว่าทำไมจึงต้องมีการประกวดกันอยู่ทุกปี คําขวัญคุณภาพ โรงงาน คำขวัญคุณภาพ โรงงาน ที่ทุกๆปีโรงงานมักให้พนักงานส่งประกวดอยู่เสมอ เพราะคำขวัญเหล่านี้มีวัตถุประสงค์หลัก 9 ประการ ดังนี้   1. เพื่อปลูกฝังจิตสำนึกด้านคุณภาพให้กับพนักงาน คำขวัญโรงงานคุณภาพเป็นข้อ…