ประชาสัมพันธ์

ประชาสัมพันธ์ ( pr marketing ) กลับมา รุ่งเรื่อง อีกครั้งในยุคการตลาดดิจิทัล

ประชาสัมพันธ์ ( pr marketing ) กลับมา รุ่งเรื่อง อีกครั้งในยุคการตลาดดิจิทัล ประชาสัมพันธ์ ประชาสัมพันธ์ มีพลังทางการตลาดแค่ไหน ในยุคการตลาดดิจิทัลมีการถกเถียงกันมากในหมู่นักการตลาด เกี่ยวกับประสิทธิภาพระหว่าง โฆษณา เทียบกับ ประชาสัมพันธ์ เหมือนว่าจะต้องให้เราเลือกอย่างใดอย่างหนึ่งเท่านั้…