cpall และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับ สัมมนาเข้มข้น โดย วิทยากรด้านการสื่อสาร ชื่อดัง

cpall และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ กับ สัมมนาเข้มข้น โดย วิทยากรด้านการสื่อสาร ชื่อดัง cpall cpall และ สถาบันการจัดการปัญญาภิวัฒน์ ร่วมมือจัดสัมมนาเข้มข้น ต้อนรับการเข้าสู่ศตวรรษที่ 21 กันอย่างเต็มตัวกับเนื้อหาหลักสูตรที่เป็นที่สนใจกับประชาชนทั่วไป และได้รับความนิยมสูงสุด หัวข้อ คือ กล…