ภาวะผู้นำ Jacinda Ardern

ภาวะ ผู้นำ และ การเป็นผู้นำที่ดี เรียนรู้จาก Jacinda Ardern ผู้นำอันดับ 1 ในช่วงวิกฤต

ภาวะ ผู้นำ และ การเป็นผู้นำที่ดี เรียนรู้จาก jacinda ardern ผู้นำอันดับ 1 ในช่วงวิกฤต ภาวะ ผู้นำ ภาวะ ผู้นำ และ การเป็นผู้นำที่ดี เรื่องนี้ นายกรัฐมนตรี ประเทศนิวซีแลนด์ อาจจะเป็นผู้นำที่มีประสิทธิภาพที่สุดในโลกนี้ก็เป็นได้ จาซินด้า อาร์เดิร์น – Jacinda Ardern – สไตล์ภาวะผู้นำ…