นักการตลาด ไทย รุ่นใหม่

บทบาทหน้าที่ของนักการตลาด ใน สัมมนา ” Create Look สู่โลกธุรกิจ “

บทบาทหน้าที่ของนักการตลาด สัมมนา ” Create Look สู่โลกธุรกิจ “ นักการตลาด นักการตลาด บทบาทหน้าที่ของนักการตลาด สายออนไลน์ ด้วยเหตุนี้ นักการตลาดรุ่นเก๋าก็ได้มาพบกับ ว่าที่ นักการตลาดรุ่นใหม่ๆ อย่างน้องๆ นักศึกษา สาขาวิชาการตลาด-การตลาดสื่อสาร มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลพระนคร ใ…

NeuroMarketing

neuromarketing คืออะไร neuroscience คืออะไร เรียนรู้เองได้ ที่นี่…

neuromarketing คืออะไร neuroscience คืออะไร เรียนรู้เองได้ ที่นี่… neuromarketing คือ neuromarketing คือ อะไร และ เกี่ยวอะไรกับ neuroscience วันนี้ เราจะได้เรียนรู้กันผ่านบทความนี้ ที่สรุปมาจาก หลักสูตร การสัมมนา/อบรม ใน คอร์ส ” NeuroMarketing เคล็คลับพิชิตจิตลูกค้า ” โด…