url shorten ย่อ เว็บ ย่อ ลิงค์

ย่อ url , ย่อ เว็บ , ย่อ ลิงค์ ให้ สั้น แล้วได้อะไร ? มีประโยชน์มากทางการตลาดออนไลน์

ย่อ url , ย่อ เว็บ , ย่อ ลิงค์ ให้ สั้น แล้วได้อะไร ? มีประโยชน์มากทางการตลาดออนไลน์ ย่อ url ย่อ url , ย่อ เว็บ , ย่อ ลิงค์ ให้ สั้น แล้วได้อะไร ? นี่…อาจเป็นคำถามคาใจของใครหลายๆคน หรือ ถึงขนาดว่า บางคนก็ยังไม่แน่ใจเลย ว่า การย่อลิงค์ หรือ ทำ URL ให้สั้นลง มันคืออะไรกันแน่ และ ทำไมเ…