ภาษาอังกฤษธุรกิจ

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ทั้ง การพรีเซนต์งาน, การนําเสนอ และ บทสนทนาขายของ ง่ายขึ้นทันทีเมื่อใช้ Gen-AI

ภาษาอังกฤษธุรกิจ ทั้ง การพรีเซนต์งาน, การนําเสนอ และ บทสนทนาขายของ ง่ายขึ้นทันทีเมื่อใช้ Gen-AI ภาษาอังกฤษธุรกิจ ภาษาอังกฤษธุรกิจ คือ ส่วนหนึ่งของการใช้ภาษาอังกฤษเพื่อวัตถุประสงค์แบบเฉพาะทาง ซึ่งปัจจุบันถือได้ว่าเป็นภาษาอังกฤษเฉพาะทาง ทั้งการเรียนและการสอนภาษาอังกฤษในระดับนานาชาติเป็นที่น…