วิถีไทยสู่โลกดิจิทัล

วิถีไทยสู่โลกดิจิทัล คืออะไร มีอะไรบ้าง และ ควรแสดงความคิดเห็นอย่างไร

วิถีไทยสู่โลกดิจิทัล คืออะไร มีอะไรบ้าง และ ควรแสดงความคิดเห็นอย่างไร วิถีไทยสู่โลกดิจิทัล วิถีไทยสู่โลกดิจิทัล ท่ามกลางการเปลี่ยนแปลงอย่างรวดเร็วของเทคโนโลยีดิจิทัลที่กำลังเปลี่ยนแปลงโลก ประเทศไทย คือ สังคมที่มีเอกลักษณ์ทางวัฒนธรรมที่โดดเด่น แต่กระนั้น เราก็ไม่สามารถหลีกเลี่ยงความท้าทายแ…