หนังสือการตลาด

หนังสือการตลาด น่าอ่าน ออกใหม่ Wealthy Marketing [ รีวิว ]

หนังสือการตลาด 2021 หนังสือน่าอ่าน ออกใหม่ Wealthy Marketing [ รีวิว ] หนังสือการตลาด หนังสือการตลาด Wealthy Marketing ชื่อภาษาอังกฤษ ภาษาไทยชื่อว่า ร่ำรวย ง๊าย…ง่าย แค่เข้าใจ การตลาด รวบรวมมาจากประสบการณ์การทำงาน เทคนิคต่างๆ ที่เคยทำงานร่วมกับผู้ประกอบการ ผู้บริหารในองค์กรใหญ่ๆ อีก…