เลือก-ทำ-ธุรกิจ-1-อย่าง

เลือก ทำธุรกิจ 1 อย่าง พร้อมกำหนด วิธีการจัดองค์กร และ เหตุผลที่จัดด้วยวิธีดังกล่าว

เลือก ทำธุรกิจ 1 อย่าง พร้อมกำหนด วิธีการจัดองค์กร และ เหตุผลที่จัดด้วยวิธีดังกล่าว เลือก ทำธุรกิจ 1 อย่าง เลือก ทำธุรกิจ 1 อย่าง พร้อมกำหนด วิธีการจัดองค์กร และ เหตุผลที่จัดด้วยวิธีดังกล่าว ก่อนจะไปถึงคำตอบ เรามาช่วยกันวิเคราะห์ว่าจากโจทย์นี้ ผู้ตั้งโจทย์คำถามนี้มีความต้องการอย่างไร ดังน…