แผนก บุคคล ภาษา อังกฤษ

แผนก บุคคล ภาษา อังกฤษ

แผนกบุคคล ภาษาอังกฤษ แผนกบุคคล ภาษาอังกฤษ แผนก บุคคล ภาษา อังกฤษ คือ Human Resources Department ภาษา อังกฤษ อ่านว่า ฮิว-แม่น-รี-ซอซ-เซส-ดี-พ๊าด-เม้น เขียนแบบย่อว่า HR department ภาษา อังกฤษ อ่านว่า เฮช-อา-ดี-พ๊าด-เม้น หรือ สั้นๆว่า HR ภาษา อังกฤษ อ่านว่า เฮช-อา ถ้าใช้ Google Translate หรื…