Drip Marketing Genshin Impact

Drip Marketing คือ อะไร ความหมายการตลาดในมุมของเกม Genshin Impact

Drip Marketing คือ อะไร ความหมายการตลาดในมุมของเกม Genshin Impact Drip Marketing Drip Marketing (อ่านว่า ดริป-มาร์เก็ตติ้ง) หรือ การตลาดแบบหยด ในปัจจุบันมีความหมายและวิธีทางการตลาดในเชิงปฏิบัติหลากหลายรูปแบบ ซึ่ง ถ้าพูดแบบไทยๆหน่อย ก็สามารถใช้คำว่า “หยอด” ได้ ซึ่งอารมณ์จะคล้าย…