แบบทดสอบ อาชีพ ไหน? ดีต่อใจ..ไม่มโน!! (โดย วิทยากรการตลาด “ดิจิทัล”)

แบบทดสอบ อาชีพ ไหน? ดีต่อใจ..ไม่มโน!! (โดย วิทยากรการตลาด “ดิจิทัล”)

แบบทดสอบ อาชีพ

แบบทดสอบ อาชีพ คือ รูปแบบหนึ่งของการใช้เครื่องมือในลักษณะของแบบทดสอบ ไม่ว่าจะเป็น โจทย์คำถาม การเลือกภาพ เลือกสี หรือ การตอบคำถามปลายเปิด และอื่นๆ อีกหลากหลายแบบ เพื่อนำข้อมูลที่ผู้ตอบหรือผู้ทำแบบทดสอบมาประมวลผลโดยหลักการต่างๆ เช่น สถิติ จิตวิทยา มนุษยวิทยา เพื่อแสดงให้ผู้ตอบหรือผู้ทำแบบทดสอบ ได้รับรู้ผล ว่า การให้ข้อมูลของตนสามารถแสดงถึง ความชอบ หรือ ความถนัดในด้านการประกอบอาชีพ แบบใด

 

วันนี้ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ ได้นำเรื่องสนุกๆมาให้ได้ลองกัน แบบทดสอบด้านอาชีพ นี้ จะช่วยเป็นแนะแนวทางการเลือกอาชีพ (เชิงบุคลิกภาพ) ด้วยลักษณะเด่นของบุคคล 4 องค์ประกอบ

 

เพื่อประเมิณ ความสนใจ ความชื่นชอบในอาชีพ และ ยังสามารถช่วยในการทำความ รู้จัก รู้ใจ ตนเองมากขึ้นได้ด้วย สามารถทดสอบด้วยตัวเอง ได้เรื่อยๆ ในแต่ละช่วงชีวิตและการเพิ่มขึ้นของประสบการณ์การทำงาน ว่าในแต่ละองค์ประกอบ และ มุมมอง ที่เปลี่ยนไปในชีวิต เราจะมีลักษณะเป็นแบบไหน และ ควรทำงานในสายอาชีพใดจึงเหมาะสมกับตนเอง 

 

 

ง่ายๆเลย แค่ลองตอบคำถาม 4 ข้อด้านล่างนี้ โดยตอบตามจริง เลือกที่ตรงกับตัวเองจริง แล้ว กด “ส่งคำตอบ” ด้านล่าง เราก็จะได้ “รู้” ทันที ว่า ตอนนี้ ทักษะอาชีพของเรา ควรอยู่สายไหน… มาเริ่มกันเลย

 

*** หมายเหตุ แบบทดสอบนี้ จัดทำตามฤษฎี mbti เพื่อใช้ประกอบการบรรยายโดย วิทยากรการตลาด หัวข้อ อาชีพ ในยุคดิจิทัล อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ สามารถพูดคุย ติดต่อ แลกเปลี่ยนความคิดเห็นโดยการคอมเม้นต์ไว้ด้านล่าง หรือ ทักไลน์มาพูดคุยกันง่ายๆ ได้ที่ ไลน์ไอดี @brandingchamp

 

แบบทดสอบ อาชีพ
แบบทดสอบอาชีพ
1. ลักษณะตัวตน ในชีวิตประจำวัน ?

“เปิดเผย” ร่าเริง ตรงไปตรงมา ชอบพูดคุย ชอบสังสรรค์ทำกิจกรรมร่วมกับคนอื่นๆ สนใจเรื่องใหม่ๆ (Extrovert)

“โลกส่วนตัวสูง” ชอบจด,เขียนมากกว่าพูดหรือแสดงออก รักสงบ ชอบบรรยายชิวๆเงียบๆ มักจะคุยกับแค่คนสนิทๆ (Introvert)

 

แบบทดสอบ อาชีพ
แบบทดสอบอาชีพ

2. ลักษณะตัวตน ด้านความเชื่อมั่น ?

เชื่อ “ความรู้สึก” ในขณะนั้นๆ จากประสาทสัมผัส การเห็น ได้ยิน ความจริงที่ปรากฎตรงหน้า ให้ความสำคัญกับรายละเอียดและเหตุผล (Sensing)

เชื่อ “สัญชาตญาณ” ภายใน การคาดคะเน ประเมิณสถานการณ์ล่วงหน้า ให้ความสำคัญกับภาพรวมกว้างๆ และชอบการประยุกต์ใช้ (iNtuition)

 

แบบทดสอบอาชีพ
แบบทดสอบอาชีพ

3. ลักษณะตัวตน ด้านทัศนคติ ?

ชอบ “คิดวิเคราะห์” มีหลักเกณฑ์ในการตัดสินใจ เป็นคนตรง ยุติธรรม ทำอะไรมีจุดประสงค์และเป้าหมายชัดเจน (Thinking)

ชอบ “ใช้อารมณ์” ยึดมั่นในเรื่องความรู้สึก อ่อนไหวและไม่ชอบความขัดแย้ง เข้าใจหัวอกผู้อื่น ทำอะไรตามฟิลลิ่ง (Feeling)

 

แบบทดสอบอาชีพ
แบบทดสอบอาชีพ

4. ลักษณะตัวตน ด้านมุมมอง ?

“ตัดสินใจเด็ดขาด” มีขั้นมีตอน มีรูปแบบชัดเจน ไม่ค่อยชอบความเปลี่ยนแปลง (Judgement)

“ยืดหยุ่นตามสภาพ” ปรับเปลี่ยนตามสถานการณ์ ไม่ค่อยชอบระเบียบข้อบังคับ ชอบเรื่องใหม่ๆ (Perception)

 

 

 

 >> <<

 

 

 

 

 

 

แบบทดสอบ-อาชีพ
แบบทดสอบ-อาชีพ

 

คำอธิบาย ทฤษฎีของแบบทดสอบอาชีพนี้

ในปี ค.ศ. 1962 คุณ Katharine C. Briggs c]t และ Isabel Briggs Myers ได้ทำการคิดค้นและพัฒนาแบบวัดบุคลิกภาพ ที่ให้ชื่อว่า Myers-Briggs Type Indicator หรือเรียกสั้นๆ ว่า MBTI โดยเนื้อหาของแบบวัดผลนี้ต่อยอดมาจากทฤษฎีของคาร์ล จุง โดยพบว่า พฤติกรรมมนุษย์ หลายๆ คนสามารถมีรูปแบบ (patterns) ที่เหมือน หรือ คล้าย กันได้ ซึ่งจะสะท้อนมุมมองของบุคคลคนนั้นที่มีต่อโลกทำให้เกิด ลักษณะบุคลิกภาพ ออกมาได้ทั้งหมด 16 แบบ mbti เป็นแบบวัดผล ที่ได้รับความนิยมเพราะนอกจากจะวัดบุคลิกภาพแล้ว ยังมีแนวโน้มในการใช้เลือกอาชีพที่เหมาะสม รวมถึง การเลือกคู่ครอง ได้อีกด้วย

 

แบบทดสอบ อาชีพ
แบบทดสอบ อาชีพ