การเขียนจดหมายเชิญวิทยากร และ ตัวอย่างจดหมายเชิญวิทยากร (พร้อม ดาวน์โหลด)

การเขียน จดหมาย เชิญ วิทยากร และ ตัวอย่างจดหมายเชิญวิทยากร (พร้อม ดาวน์โหลด)

เชิญ วิทยากร

จดหมาย เชิญ วิทยากร และ ตัวอย่างจดหมายเชิญวิทยากร ในฐานะ วิทยากรด้านการตลาด คนหนึ่ง ซึ่งได้รับการเชิญ มาแล้วรับครั้งไม่ถ้วน การเขียนจดหมายเชิญวิทยากร หรือ อีเมล ถึง บุคคล/องค์กร เพื่อ เชิญให้มาเป็นวิทยากร ในกรณีที่ไม่ได้รู้จักกันเป็นการส่วนตัวแล้วล่ะก็ ควรจะต้องทำให้ดี เพราะ จดหมายเชิญหรืออีเมลเชิญ คือ สิ่งที่เราส่งไปจะไม่ได้เป็นเพียงตัวแทนของเราเอง แต่หมายถึงมันจะแทนสถาบันและองค์กรของเราด้วย เป็นความประทับใจแรก รวมถึง เป็นการให้เกียรติแก่ วิทยากร ท่านนั้น 

 

ในบทความนี้ คุณสามารถ ดาวน์โหลด ตัวอย่าง เอกสาร จดหมายเชิญวิทยากร ไปใช้ได้อย่างอิสระ ไม่มีลิขสิทธิ์ ใดๆ รวมทั้ง เราได้จัดเตรียม เอกสารในหลายๆ รูปแบบของไฟล์เพื่อความสะดวกในการใช้งาน ซึ่งสามารถกดที่ลิ้งค์ด้านล่างนี้เพื่อโหลดไฟล์ได้ทันที

 

 

>> ดาวน์โหลด ตัวอย่าง จดหมาย เชิญ วิทยากร ไฟล์ Word (*.doc) <<

 

 

>> ดาวน์โหลด ตัวอย่าง จดหมาย เชิญ วิทยากร ไฟล์ PDF (*.pdf) <<

 

 

2 ข้อหลักๆ ในการ เขียนจดหมายเชิญวิทยากร

 

1. หาข้อมูล การติดต่อวิทยากร หรือ องค์กรนี้ เพื่อติดต่อประสานงานทางโทรศัพท์ ขออีเมล หรือ ถ้าจะส่งจดหมาย จะส่งไปที่ใด จ่าหน้าถึงวิทยากรหรือผู้ประสานงานท่านใด เพราะถ้าเราสามารถติดต่อได้ถูกคน การดำเนินการไปต่อจะทำได้สะดวกมากขึ้น หากติดต่อผิดอาจจะทำให้การดำเนินการล่าช้า ซึ่งเกิดขึ้นได้บ่อยๆ

 

2. เตรียมข้อมูล ของวิทยากร ที่จะเชิญ ไม่ว่าจะเป็น บุคคลหรือองค์กร ที่เราจะติดต่อ ชื่อ-นามสกุล อะไร วิทยากรคนนั้นหรือองค์กรนั้นทำอะไร มีความเชี่ยวชาญด้านไหน มีผลงานอะไร วิทยากรที่จะเชิญมุ่งมั่นที่จะทำอะไร จะได้รู้ถึงความ สอดคล้อง กับ สิ่งที่เราจะเขียนไปเชิญ จะยิ่งทำให้โอกาสประสบความสำเร็จสูงขึ้น

 

เชิญ วิทยากร
เชิญ วิทยากร

 

การ เขียน จดหมาย เชิญ วิทยากร
ตัวอย่างจดหมาย เชิญวิทยากร

 

มารยาทใน การเขียนจดหมายเชิญวิทยากร

 

1. กระดาษ ซอง ที่สะอาดเรียบร้อย เป็นไปได้ควรใช้เขียนจดหมายโดยตรง หรือ ใช้กระดาษที่มี สีสุภาพ และ กระดาษควรเป็น กระดาษเต็มแผ่น ไม่ฉีกขาด ไม่ยับยู่ยี่ สะอาด

ซองจดหมาย ควรเป็น ซองที่การสื่อสารแห่งประเทศไทย จัดทำขึ้น เพราะได้มาตรฐาน ซองประเภทนี้มีจำหน่ายตามที่ทำการไปรษณีย์ ทุกแห่ง ถ้าหาไม่ได้ อาจเลือกซื้อ ซองที่มีสีสุภาพ ไม่ควรมีลวดลาย

ไม่ควรใช้ ซองตราครุฑ ส่งจดหมายที่มิใช่หนังสือราชการ

ไม่ควรใช้ ซองที่มีขอบซองเป็นลายขาวแดงน้ำเงินสลับกัน ซึ่งเป็นซองในการส่งจดหมายในประเทศ

 

 

2. เขียนให้ชัดเจน อ่านง่าย การเขียนตัวอักษร (Font) ค่อนข้างโต และเว้นช่องไฟห่าง จะช่วยให้จดหมายอ่านง่าย

ไม่ควรเขียน ด้วยฟอนต์สีแดง สีที่เหมาะสมคือ สีน้ำเงิน หรือ ดำ


ไม่ควรเขียน ผิด ตัวตก ต้องแก้ ต้องเติม หรือมี ขูด ลบ ขีดฆ่า มีเส้นโยง ทำให้ดูไม่เรียบร้อย

 

 

3. จะต้องศึกษาข้อมูลให้ถูกต้อง ตามที่บอกไปข้างต้น ว่า วิทยากรที่เราจะเขียนจดหมายไปถึงนั้น เป็นใคร มีตำแหน่งหน้าที่อะไร การเขียนข้อความในจดหมาย การจ่าหน้าซอง จะต้องระบุ ตำแหน่ง หน้าที่ ชั้นยศ ของวิทยากรผู้นั้น ให้ถูกต้อง และ ต้องสะกดชื่อ นามสกุล ยศ ตำแหน่ง ของวิทยากรผู้นั้นให้ถูกต้องด้วย (สำคัญมากๆ)

 

 

4. เมื่อ เขียนจดหมายเชิญวิทยากร และ ตรวจทาน เสร็จแล้ว ต้องพับให้เรียบร้อย บรรจุซอง จ่าหน้าซองให้ถูกต้อง ครบถ้วน ติดแสตมป์ตามราคา ก่อนส่ง

 

5. การจ่าหน้าซอง

5.1 เขียน ชื่อ-นามสกุลของผู้รับให้ถูกต้อง ชัดเจน อ่านง่าย มีคำนำหน้า นามแสดงเกียรติยศ หรือฐานันดรศักดิ์ และ คำนำหน้าชื่อควรเขียนเต็ม ไม่ควรใช้คำย่อ

ในกรณีที่ไม่ทราบ ควรใช้คำว่า คุณ นำหน้า ชื่อผู้รับในการจ่าหน้าซอง

5.2 ระบุสถานที่ของผู้รับ ให้ถูกต้องชัดเจน ที่สำคัญ คือ จะต้องระบุรหัสไปรษณีย์ให้ถูกต้อง

 

ตัวอย่างจดหมาย-เชิญวิทยากร-1
ตัวอย่างจดหมาย-เชิญวิทยากร-1

 

กรณีที่ส่งเป็น อีเมล e-mail เนื้อหาจะเป็นการเกริ่นนำเพื่อความเป็นทางการ อาจจะมีการส่งจดหมายเป็นกระดาษไปถึงที่ตัววิทยากรหรือองค์กรนั้นๆ ในภายหลัง ส่วนในอีเมล เชิญวิทยากรควรแนบ เอกสารแนบ (Attachment) ต่างๆ ที่เป็นไฟล์ PDF ไปพร้อมกับอีเมลด้วย

 

เนื้อหาของอีเมล เชิญ วิทยากร ควรจะมีดังนี้

 

1. Subject หรือ ใช้หัวข้อเรื่องของจดหมายเป็น Title  ก็ได้

 

2. เนื้อหาในอีเมล แนะนำตัวเอง ขอเรียนเชิญ หรือ ต้องการความอนุเคราะห์ อะไร เพื่ออะไร แล้วชี้แจงว่ารายละเอียดมีใน เอกสารแนบ ซึ่งเป็น จดหมายเชิญวิทยากร อย่างเป็นทางการ

 

 

ตัวอย่างจดหมาย เชิญวิทยากร
ตัวอย่างจดหมาย เชิญวิทยากร

 

การ เขียน จดหมาย เชิญ วิทยากร
ตัวอย่างจดหมาย เชิญวิทยากร

 

 

>> ตัวอย่างจดหมายเชิญวิทยากร *.doc <<

 

 

>> ตัวอย่างจดหมายเชิญวิทยากร *.pdf <<

 

 

สุดท้ายนี้ หวังว่าเนื้อหาในบทความนี้ จะเป็นประโยชน์ และ เป็นตัวอย่างในการเขียนจดหมายเชิญวิทยากร ได้ดี เพราะโดยปกติหลังจากที่มีการเชิญวิทยากรมาทางผม อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ แล้ว ในขั้นต่อไปโดยส่วนมาก ก็คือ การเขียนจดหมายเชิญ

 

ดังนั้นผมในฐานะ วิทยากรการตลาด วิทยากรการตลาดออนไลน์ ร่วมกับ ทีมงาน จึงเห็นว่าการจัดทำ บทความนี้จะเป็นประโยชน์ไปในเวลาเดียวกันแบบ one stop service

 

ร่วมพูดคุยแลกเปลี่ยนความคิดเห็นเรื่องนี้ หรือ ต้องการติดต่อ ผม อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ในนาม วิทยากรการตลาดออนไลน์ สามารถ ติดต่อ ง่ายๆ ผ่านไลน์ มาได้ที่ Line ID: @brandingchamp ทักมาได้ตลอดครับ และหวังว่าจะได้มีโอกาสเป็นวิทยากรให้กับองค์กรของทุกๆท่านนะครับ ขอบคุณมากๆ มา ณ ที่นี่ 

 

*** หวังว่า บทความนี้จะ ขึ้นไปอยู่ในหน้าแรกของ google เพราะเวลาค้นหาคำว่า ” ตัวอย่างจดหมายเชิญวิทยากร ” จะได้สะดวกมากขึ้นครับ

 

ตัวอย่างจดหมายเชิญวิทยากร-ขายของออนไลน์
ตัวอย่างจดหมายเชิญวิทยากร-ขายของออนไลน์
เชิญ วิทยากร content marketing
เชิญ วิทยากร content marketing

 

วิทยากรการตลาด-Essential-Marketing
วิทยากรการตลาด-Essential-Marketing
วิทยากร-การตลาด-ดิจิทัล-ธิติพล-เทียมจันทร์
วิทยากร-การตลาด-ดิจิทัล-ธิติพล-เทียมจันทร์

22 Replies to “การเขียนจดหมายเชิญวิทยากร และ ตัวอย่างจดหมายเชิญวิทยากร (พร้อม ดาวน์โหลด)”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *