ที่ปรึกษาการขาย คือ อะไร ทําอะไรบ้าง ในยุคดิจิทัล ( หน้าที่ เซลล์ขายรถ ยุคใหม่ )

ที่ปรึกษาการขาย คือ อะไร ทําอะไรบ้าง ในยุคดิจิทัล ( หน้าที่ของเซลล์ขายรถ ยุคใหม่ )

ที่ปรึกษาการขาย

ที่ปรึกษาการขาย ทําอะไรบ้าง ในยุคดิจิทัล ( หน้าที่ของเซลล์ขายรถ ยุคใหม่ ) ในบทความนี้ขอเสนอในแบบฉบับ การขายแบบออนไลน์ สไตล์ “ดิจิทัล” ปกติแล้ว คำว่า ที่ปรึกษาการขาย คือ ผู้แทนการขาย โดยมากจะมองว่า มีลักษณะคล้ายกับ พนักงานขาย หรือ เซลส์ นั่นเอง ที่ปรึกษาเรื่องการขาย นี้ มักใช้กันในวงการการขายยานยนต์ รถยนต์ (Automobile)

 

ซึ่งในเรื่องของลักษณะงานนั้น อาจจะมีความแตกต่างหรือเหมือนกันพนักงานขายอยู่บ้างเล็กน้อย แล้วแต่นโยบายของแต่ละบริษัทรถยนต์ เช่น เรื่องของการติดตามหลังการขาย การทำสต๊อคสินค้า และ ผลประโยชน์ตอบแทนหรือค่าคอมมิสชั่น

 

ที่ปรึกษาการขาย ภาษาอังกฤษ คือ sales consultant

พนักงานขาย ภาษาอังกฤษ คือ sales person

 

ที่ปรึกษา-การขาย
ที่ปรึกษา การขาย หน้าที่ของเซลล์ขายรถ

 

หลังจากที่ พอจะมองเห็นภาพแล้วว่า ลักษณะเนื้องานของ ที่ปรึกษาการขาย ในธุรกิจรถยนต์นั้นเป็นไปในรูปแบบไหน ก็เข้าสู่เรื่องราวสำคัญของบทความที่น่าจะเป็นประโยชน์ของคนทำงานในสายอาชีพเซลส์ขายรถหรือที่ปรึกษาการขายรถ นั่น คือ ความเปลี่ยนแปลงที่เกิดขึ้นในปัจจุบันในเรื่องของการขายผ่านช่องทางดิจิตอลหรือโซเชี่ยลเน็ตเวิร์ค

 

หลายคนรู้ดีว่า การมาถึงของยุคดิจิตอลและโซเชี่ยลมีเดีย เข้ามาเปลี่ยนพฤติกรรมของผู้บริโภคในยุคสมัยนี้ไปโดยสิ้นเชิง ในเรื่องของธุรกิจการขายรถยนต์ ก็ไม่ต่างกัน

 

ตัวอย่างง่ายๆ ที่เห็นได้ชัดที่สุด ในเรื่องของความเปลี่ยนแปลงไปของผู้ซื้อรถยนต์ โดยในสมัยก่อนยุคอินเตอร์เน็ต หรือ ยุคที่ยังไม่มีสื่ออย่าง Social Network ผู้บริโภคที่จำเป็นต้องซื้อหารถยนต์มาใช้ประโยชน์ ในด้านต่างๆ เช่น การโดยสารเพื่อไปทำงาน การขนส่งของ การใช้เพื่อรับจ้างหรือประจำทาง

 

เมื่อมีความต้องการแล้ว ผู้บริโภคเหล่านี้ ก็มักจะอาศัยสื่อทั่วไป ที่เป็นสื่อหลักแบบเดิม อย่างเช่น นิตยสาร หนังสือพิมพ์ หรือ แม้กระทั่ง สอบถามจากเพื่อน คนรู้จัก ญาติพี่น้อง ที่มีการใช้รถยนต์อยู่บ้างแล้ว ดังนั้น ข้อมูล ที่ผู้บริโภคที่ต้องการซื้อรถยนต์ จะได้รับค่อนข้างจำกัดมาก จำกัดทั้งปริมาณข้อมูลเนื้อหา และ จำกัดทั้งเรื่องของการเข้าถึงสื่อต่างๆ ดังนั้นอาชีพที่ปรึกษาการขายหรือ หน้าที่ของเซลล์ขายรถ มีส่วนสำคัญอย่างยิ่ง ในการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

 

ในเรื่องของเทคนิคการขาย มีบทเรียนให้เรียนรู้มากมายมีการอบรม การเทรนพนักงานขาย เพื่อให้สร้างโอกาสในการปิดการขายรถยนต์ให้ได้ดีมากขึ้น สิ่งต่างๆเหล่านี้ ถูกทำขึ้นมากันจนเป็นประเพณีและเป็นเรื่องปกติแล้ว โดยมากนักขายเก่งๆ เซลล์ขายรถ หรือ ที่ปรึกษาการขาย ที่มีความสามารถสูง ส่วนใหญ่ จะมีประสบการณ์ เรียนรู้ และ พัฒนาตนเองอยู่เสมอ

 

ที่ปรึกษา การขาย sales consultant หน้าที่ของเซลล์ขายรถ

 

แต่เมื่อมาถึง ยุคปัจจุบันที่ สื่ออินเตอร์เน็ต สามารถเข้าถึงทุกคนได้ ผ่านทางอุปกรณ์มือถือ รวมทั้ง ยังสามารถเชื่อมโยงกัน ระหว่างเพื่อนฝูง ญาติมิตรและครอบครัวผ่านทาง Social Media ที่เป็นสิ่งสำคัญในชีวิตของมนุษย์ยุคนี้อย่างหลีกเลี่ยงไม่ได้ จึงทำให้เรื่องของ

 

การขายในรูป “แบบเดิม” เริ่มมีโอกาสปิดการขายได้ “ไม่เท่าเดิม”

 

ที่ปรึกษา การขาย พนักงานขาย หรือ เซลล์ขายรถยนต์ ในยุค ประเทศไทย 4.0 หรือ Social Media จำเป็นจะต้องเรียนรู้อะไรบ้าง? เพื่อให้มีโอกาสปิดการขายได้มากขึ้น และ ใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีที่ทันสมัยเหล่านี้ เป็นตัวช่วยเพิ่มพลังในการขายของตัวเองได้บ้าง

 

จากตัวอย่าง พฤติกรรมผู้บริโภค ที่มีความต้องการซื้อรถยนต์ ในยุคอดีต ที่ได้อธิบายไปข้างต้น เมื่อนำมาเปรียบเทียบกับพฤติกรรมของผู้มีความต้องการซื้อรถยนต์ในปัจจุบัน จะแตกต่างกัน อย่างมาก เช่น เมื่อคนคนหนึ่ง มีความต้องการในการใช้รถยนต์ ไม่ว่าจะเป็น ใช้ส่วนตัว ใช้รับจ้าง หรือ เพื่อบรรทุกสินค้า ก็จะเริ่ม มองหา สิ่งที่เหมาะสมกับตัวเขา โดยสิ่งแรกของคนยุคนี้ ในการหาข้อมูลของรถยนต์ นั่นคือ Google นั่นเอง

 

โดยมาก ผู้คนอาจมี แบรนด์หรือยี่ห้อรถในใจบ้างแล้ว แต่สิ่งที่เกิดขึ้น ในยุคนี้ ผู้ซื้อจะไม่ตัดสินใจซื้อในทันที เพราะข้อมูลสามารถเข้าถึงง่าย และมีอยู่ทั่วๆไป เมื่อต้องการรู้เรื่องราวของ รถในดวงใจ ก็จะเริ่มทำการค้นหาผ่าน Google

 

ดังนั้น ข้อมูลรายละเอียดต่างๆ ที่อยู่ในโลกอินเตอร์เน็ต ก็สามารถจะตอบโจทย์ในรายละเอียดของรถยนต์ที่เขาต้องการได้ทั้งหมด แต่ ไม่ใช่แค่นั้นเมื่อข้อมูลสามารถเข้าถึงได้ง่าย ผู้ซื้อก็จะเกิดการ “เปรียบเทียบ” ขึ้นมาโดยอัตโนมัติ

 

เป็นหน้าที่หลักของบริษัทหรือแบรนด์หลัก ที่จำเป็นต้องมีการออกโฆษณาหรือการทำ Brand awareness ให้ผู้บริโภคได้รับรู้อยู่ตลอดเวลา เกี่ยวกับแบรนด์รถยนต์ของตนเอง ในส่วนนี้ก็ขึ้นอยู่กับ แนวความคิด การบริหาร รวมทั้ง การตลาดของแต่ละองค์กร

 

เมื่อลูกค้าสามารถเข้าถึงข้อมูลได้ด้วยตัวเองแล้ว ก็สามารถตัดสินใจได้ ด้วยตัวเอง ว่า รถลักษณะไหน แบรนด์หรือยี่ห้อไหน เหมาะกับการใช้ประโยชน์ของตนเอง เมื่อมาถึงในจุดนี้ สิ่งสำคัญสุดท้าย ก่อนที่จะมี การซื้อขาย เกิดขึ้น นั่นก็คือ ที่ปรึกษาการขาย หรือ เซลล์ขายรถ

 

ที่ปรึกษาการขาย-หน้าที่ของเซลล์ขายรถ

 

เพราะการสั่งซื้อ รถยนต์คันหนึ่ง ไม่สามารถเกิดได้อย่างเบ็ดเสร็จผ่านช่องทางออนไลน์ เหมือนกับการขายสินค้าหรือการขายของออนไลน์ทั่วๆไป

 

อันเนื่องมาจากมูลค่าของสินค้า หรือ ราคาของรถยนต์ ที่มีมูลค่าสูง รวมถึงเป็นสินค้าที่มีขนาดใหญ่ ดังนั้นส่วนสำคัญที่สุดก่อนที่จะไปถึงการปิดการขาย ก็คือ ที่ปรึกษาการขายหรือพนักงานขายนั่นเอง

 

ที่นี้ เราจะมาเรียนรู้กันว่า ที่ปรึกษาการขาย จะสามารถใช้ประโยชน์จาก เทคโนโลยีสมัยใหม่ ผ่านช่องทางออนไลน์ และ Social Network เพื่อให้เกิดประโยชน์กับตนเองและเพิ่มโอกาสปิดการขายให้ได้มากๆ

 

จะต้องทำอย่างไรบ้าง…

 

 

เทคนิค สำหรับ ที่ปรึกษาการขาย ฉบับการขายแบบออนไลน์สไตล์ดิจิทัล

 

จะขอแนะนำเทคนิคง่ายๆที่สามารถเพิ่มยอดขายให้กับองค์กรของคุณได้แบบไร้ข้อกังขา เพราะ เทคนิคเหล่านี้ได้มีการทดสอบและใช้จริงและเห็นผลมาแล้ว

 

ข้อ1. ที่ปรึกษาการขายต้องรู้ว่ารถยนต์ ที่ตนขายอยู่นั้น เจาะกลุ่มตลาดเป้าหมายแบบไหน หรือ ผู้ซื้อคือคนกลุ่มไหนนั่นเอง

 

ข้อ2. ทั้งนี้เมื่อรู้ว่ารถยนต์ที่ตนเองขาย เจาะกลุ่มเป้าหมายไหน ก็จะทำให้สามารถเจาะลึกไปได้ว่า กลุ่มเป้าหมายหรือผู้ซื้อกลุ่มนั้นมีพฤติกรรมการบริโภคหรือพฤติกรรมการเสพข้อมูลผ่านสื่อออนไลน์ในลักษณะไหนบ้าง

 

ข้อ3. เมื่อรู้พฤติกรรมของกลุ่มเป้าหมายหรือผู้ซื้อแล้ว ก็จะทำให้ติดตามสังเกตพฤติกรรม รวมถึง ส่งข้อมูลข่าวสารที่เหมาะกับคนกลุ่มนั้นได้ตรงและแม่นยำมากขึ้น

 

ตัวอย่างง่ายๆ เช่น หากคุณกำลังขายรถยนต์ให้กับกลุ่ม ครอบครัวที่มีหัวหน้าครอบครัวเป็นผู้ใหญ่ ในวัยก่อนเกษียณอายุตั้งแต่ 45 ถึง 60 ปีเป็นต้น คุณก็จะสามารถวิเคราะห์ได้ว่า คนกลุ่มนี้ใช้ สื่อโซเชียลมีเดียช่องทางไหนบ้าง

ซึ่งในกรณีนี้หากเป็นผู้ใหญ่หรือผู้อาวุโสไทยส่วนมาก ช่องทางที่มีการใช้เป็น สื่อออนไลน์มากที่สุดก็คือ LINE นั่นเอง

 

ข้อ4. เมื่อรู้ว่า กลุ่มเป้าหมายใช้เวลาหรือเสพสื่อจากช่องทางไหนแล้ว ก็สามารถเลือกเนื้อหาหรือสิ่งที่นำเสนอให้พวกเขา ให้เหมาะสมและน่าสนใจกับกลุ่มเป้าหมายให้ดีได้ง่ายขึ้นด้วย

 

ข้อ5. เทคนิคที่สำคัญ และ จำเป็นอย่างมากสำหรับที่ปรึกษาการขายที่จะใช้ช่องทางออนไลน์เป็นสื่อการขายของตนจำเป็นจะต้องทำสิ่งที่เรียกว่า การสร้างแบรนด์ตัวตน หรือ Personal branding

 

ถ้าจะให้พูดง่ายๆ ในลักษณะของที่ปรึกษาหรือพนักงานขาย แล้วล่ะก็ จะหมายถึง

 

เมื่อลูกค้ามีความต้องการซื้อ อยู่แล้ว ก่อนจะซื้อเขาก็จะต้องมองหาว่าจะไปซื้อกับใครดี และ ซื้อได้ที่ไหน(ที่สำคัญน้อยกว่าอย่างแรกมาก) ดังนั้น โดยส่วนมาก ถ้าไม่มีการใช้พลังของช่องทางออนไลน์แล้วล่ะก็ จะเป็นเรื่องของการบอกต่อแบบปากต่อปากของผู้ที่ซื้อไปก่อนหน้านั้นเอง เพราะผู้ซื้อก่อนหน้าก็จะเหมือนตัวแทนจำหน่ายและผู้แนะนำ ไปโดยปริยาย

 

ถ้าที่ปรึกษาการขายคนนั้น สามารถให้การบริการได้เป็นอย่างดี การบอกต่อ กันไปในหมู่ของผู้ซื้อก็จะยิ่งมีแนวโน้มที่ดีขึ้นมากๆ

 

ที่ปรึกษาการขาย
ที่ปรึกษา การขาย หน้าที่ของเซลล์ขายรถ

 

เทคนิคในการนำเสนอ และ สร้างตัวตนบนโลกออนไลน์ Personal Branding สำหรับพนักงานขาย เซลล์ขายรถ และที่ปรึกษาการขายรถยนต์

 

1. โพสต์เนื้อหาเกี่ยวกับการประกอบอาชีพของคุณ นั่นก็คือ งานขายรถนั่นเอง

 

2. ในทุกๆ Content ต้องปิดด้วย ช่องทางการติดต่อ และ Call To Action

ตัวอย่าง เช่น โพสต์รูป เกี่ยวกับ สามารถให้ลูกค้ามาทดลองขับรถรุ่นใหม่ ล่าสุด ภายใน “เสาร์ อาทิตย์” นี้ เพียงติดต่อทันที ผ่านทางไลน์หรือเบอร์โทรศัพท์ของคุณโดยตรง

 

3. นำเสนอการขายที่ถูกปิดอยู่เรื่อยๆ โดยการถ่ายรูปคู่กับผู้ซื้อ ที่คุณเป็นที่ปรึกษาการขายให้ ขายได้ต้องถ่ายโชว์

 

4. มีคลิปนำเสนอเรื่องราวความรู้ หรือ ข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับรถยนต์ การบริการ และ การทำงานของคุณ ด้วยตัวคุณเอง 

 

เรื่องราวที่นำเสนอในบทความนี้เป็นเพียงส่วนเล็กน้อยในเรื่องของการใช้สื่อออนไลน์ในการเข้ามาเป็นตัวช่วยเสริมเพิ่มพลังการขายให้กับที่ปรึกษาการขาย พนักงานงาน หรือ เซลล์ขายรถ และก่อนอ่านจบกันไปตรงนี้ ขออนุญาติแนะนำ เรื่องเกี่ยวกับ นักขายดิจิทัล ที่มีเนื้อหาเกี่ยวข้องกันและอาจเป็นประโยชน์กับคุณ

 

ก็เพียงหวังให้ทุกท่านที่สามารถนำความรู้ในบทความนี้ไปใช้ประโยชน์ และต่อยอดในการทำงานขายของคุณได้จริง ถ้าตอ้งการที่จะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือปรึกษาเกี่ยวกับการขายแบบออนไลน์ สามารถทักไลน์ มาได้ตลอด ที่ Line ID: @brandingchamp <<คลิ๊กที่นี่ได้เลย

 

ที่ปรึกษาการขาย
ที่ปรึกษา การขาย

 

22 Replies to “ที่ปรึกษาการขาย คือ อะไร ทําอะไรบ้าง ในยุคดิจิทัล ( หน้าที่ เซลล์ขายรถ ยุคใหม่ )”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *