วิทยากร การตลาด Essential Marketing ( TCDC เชียงใหม่ ) ความสนุกสนานท่ามกลางฝุ่นควัน

วิทยากร การตลาด Essential Marketing
( TCDC เชียงใหม่ )
ความสนุกสนานท่ามกลางฝุ่นควัน

วิทยากร การตลาด

วิทยากร การตลาด สู่ความสำเร็จ Essential Marketing 2 วันเต็ม กับความอุปการะของ สำนักงานส่งเสริมเศรษฐกิจสร้างสรรค์ Creative Economy Agency ร่วมมือกับ TCDC Chiang Mai จัดให้ผู้ประกอบการชาวเชียงใหม่และนักออกแบบ นักสร้างสรรค์ เชียงใหม่ รวมทั้งสมาชิกในโครงการ กิจกรรม Creative Startup รวมทั้งสิ้นเกือบ 50 ราย ได้เข้าร่วม อบรมสัมมนา ในหัวข้อ การตลาด…สู่ความสำเร็จ  Essential Marketing ที่จัดขึ้นที่ โครงการ Starwork ถนนทุ่งโฮเต็ล ท่ามกลาง สภาวะฝุ่นควัน PM 2.5 ที่มีปริมาณ ส่งถึงขั้นวิกฤตของชาวเชียงใหม่

 

การตลาด...สู่ความสำเร็จ
การตลาด…สู่ความสำเร็จ

 

แต่ ถึงแม้กระนั้นแล้ว ชาวเชียงใหม่ และ สมาชิก ที่ได้กล่าวถึงข้างต้น กลับมีความสนใจและตั้งใจ ในการเข้าร่วมกิจกรรมดีๆ ที่ภาครัฐจัดขึ้นให้นี้ โดยมี วิทยากรการตลาด อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาด บินตรงจากกรุงเทพฯ มาเป็นผู้ให้การบรรยาย และ จัด Workshop ที่เกี่ยวกับการตลาด ให้กับสมาชิก ได้เรียนรู้และลงมือปฏิบัติไปพร้อมๆกัน

 

วิทยากร-การตลาด-อาจารย์แชมป์
วิทยากร-การตลาด-อาจารย์แชมป์

 

ทำไม?…เรื่อง การตลาด หรือ หลักการพื้นฐานของการตลาด Essential Marketing จึงยังจำเป็นอยู่

 

แม้ว่ายุคสมัยของคนเราก้าวเข้าสู่โลกดิจิตอล และ คนส่วนมากก็เริ่มหันมามองและให้ความสำคัญกับ การทำการตลาดแบบออนไลน์ หรือ Digital Marketing กันมากกว่าเรื่องของหลักการตลาดรูปแบบเดิม เหตุผลที่ว่า ทำไม…เราถึงควรสนใจ การตลาด และหลักการ พื้นฐานของการตลาด อยู่นั้น ก็เนื่องด้วย ความเป็นพื้นฐาน เป็นแกนหลัก ที่มีการทดลอง ทดสอบ ปฏิบัติกันมาแล้ว เป็นเวลานานและให้ผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี

 

แม้ว่าเทคโนโลยีต่างๆจะเข้ามาเป็นส่วนช่วยเสริมให้การทำการตลาดง่ายขึ้น จับต้องได้มากขึ้น อย่าง การทำการตลาดออนไลน์ หรือ Digital Marketing  แต่การเรียนรู้ในเรื่องของ พื้นฐานการตลาด Essential Marketing ก็ยิ่งสามารถเป็นส่วนช่วยเสริม ให้การทำการตลาดในยุคสมัยใหม่นี้ ประสบความสำเร็จได้ง่ายขึ้นและมีประสิทธิภาพมากขึ้นด้วย ดังนั้น นี่คือ เหตุผลหลักๆที่เคยว่าทำไมเราจึงควรให้ความสำคัญกับพื้นฐานการตลาดอยู่

 

เนื้อหาเกี่ยวกับ พื้นฐานการตลาด Essential Marketing ที่ใช้ในการบรรยายให้กับชาว ทีซีดีซี เชียงใหม่ (TCDC Chiang Mai) ได้เรียนรู้และทำกิจกรรม workshop เชิงปฏิบัติการไปพร้อมๆกัน ก็สามารถหาและเรียนรู้ได้ในตำราเกี่ยวกับการตลาดทั่วไป รวมถึง สามารถค้นหา ดูเอง ศึกษาเอง ได้ผ่าน อินเตอร์เน็ต อีกทั้งยังมี คลิปวีดีโอ อีกหลากหลายที่สอนเรื่องนี้ ในช่องอย่าง YouTube

 

workshop-วิทยากร-การตลาด
workshop-วิทยากร-การตลาด

 

แต่…ทำไมการเรียนรู้ร่วมกัน หรือ การมีกิจกรรม ที่เป็นการปฏิสัมพันธ์ระหว่างคน จริงๆ ไม่ได้ผ่านหน้าจอมือถือ หรือ โลกออนไลน์ จึงมีความสำคัญกว่า

 

เพราะ เมื่อมีการอยู่ร่วมกัน และ พูดคุย แลกเปลี่ยน รวมถึงได้ทำกิจกรรมร่วมกัน การเข้าถึงและการเรียนรู้ซึ่งกันและกัน จะเป็นประโยชน์อย่างมากในการพัฒนาตัวเองและองค์กร รวมถึง เราจะได้เห็น มุมมองแนวความคิด ปฏิกิริยาและอากัปกิริยา ที่สามารถมองได้ผ่านสายตาของมนุษย์

 

รวมถึง มนุษย์สัมพันธ์ที่เกิดขึ้น มิตรภาพ และ การอยู่อย่างเป็นสังคม จะยิ่งทำให้ แนวความคิด หรือ เทคนิคและวิธีการในทางปฏิบัติ ไม่ว่าจะเป็นในหัวข้ออะไรก็ตาม รวมทั้ง เรื่องของการตลาดก็ด้วย จะยิ่งดีและทวีความมีประสิทธิภาพมากขึ้นไปอีก และนี่ก็คือ อีกหนึ่ง เหตุผลที่ทำไมหลายๆคน จึงตัดสินใจเข้าร่วม การอบรมสัมมนา การตลาดสู่ความสำเร็จ Essential Marketing ในครั้งนี้

 

การตลาดสู่ความสำเร็จ Essential Marketing
การตลาดสู่ความสำเร็จ Essential Marketing
Essential Marketing การตลาดสู่ความสำเร็จ
Essential Marketing การตลาดสู่ความสำเร็จ
วิทยากร การตลาด สู่ความสำเร็จ
วิทยากร การตลาด สู่ความสำเร็จ
วิทยากร การตลาด สู่ความสำเร็จ Essential Marketing
วิทยากร การตลาด สู่ความสำเร็จ Essential Marketing

 

แต่กระนั้น การเรียนหลักการตลาดแบบพื้นฐาน ที่ค่อนข้างจะเป็นทฤษฎีและหลักการในตำราซะส่วนมาก ถ้าขาดการนำไปประยุกต์ใช้ อย่างถูกวิธี ก็ไม่สามารถทำให้เกิดผลใดๆต่อธุรกิจได้

 

ดังนั้น กิจกรรมในครั้งนี้จึงเน้นในเรื่องของ การปฏิบัติร่วมกันของผู้เข้าร่วมกิจกรรม และ ที่ขาดไม่ได้ การนำการตลาดแบบพื้นฐาน นั้นก็ยังสามารถนำไปประยุกต์ใช้ให้สอดคล้องกับเทคโนโลยีและเรื่องราวใหม่ๆ ที่เกิดขึ้นในโลกปัจจุบันอย่าง โซเชียลมีเดีย Social Media ได้อย่างสอดคล้องกัน จึงมีเนื้อหาที่เกี่ยวข้องกับ การตลาดออนไลน์ เข้ามาสอดแทรกให้อยู่ในหลักสูตรของการอบรมสัมมนาครั้งนี้ด้วย

 

กิจกรรม การตลาด…สู่ความสำเร็จ มีขึ้นเป็นเวลา 2 วัน

 

โดยวันแรก หัวข้อ ในการบรรยายและอบรม จะเกี่ยวข้องกับ การตลาดภาพรวม และการใช้ ทฤษฎีและเครื่องมือทางการตลาดยอดนิยม เช่น

Marketing Mix หรือส่วนประสมทางการตลาด 4P  

และ มีการเรียนรู้ในเรื่องของ

การแบ่งส่วนทางการตลาดโดยใช้ โมเดล STP

หรือ Segmentation Targeting และ Positioning

รวมทั้ง มีการเรียนรู้

เครื่องมือ วิเคราะห์สถานการณ์ ภาวะการณ์ในปัจจุบัน
ที่เรียกว่า SWOT analysis

ทั้งหมดนี้ ได้มี ทั้งรูปแบบการบรรยายจาก วิทยากร รวมถึงมีกิจกรรมให้สมาชิกผู้เข้าฟังเข้าอบรมในครั้งนี้ได้ร่วมลงมือปฏิบัติกันอย่างสนุกสนาน และได้ความรู้ไปพร้อมๆกัน

 

สำหรับวันที่ 2 ของ การสัมมนาอบรมหัวข้อ การตลาดสู่ความสำเร็จ โดย วิทยากรการตลาด อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ได้เริ่มต้นวันด้วย การบรรยายภาพรวม และความหมาย รวมถึง

 

เหตุผลว่า ทำไม จึงต้องมี การสร้างแบรนด์

แบรนด์ คือ อะไร

รวมทั้งเทคนิคและกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ ที่มีการใช้งานจริงสำหรับ Marketing Agency ทางด้านการตลาด และ โฆษณา Advertising Agency ด้วยวิธีการวาง Brand DNA  โดยการใช้ เทคนิค 5 Emotional Words เพื่อเป็นจุดเริ่มต้นสำหรับการวางโครงสร้าง branding เพื่อกำหนดทิศทางการทำธุรกิจรวมถึงการสร้างแบรนด์ของธุรกิจให้ยั่งยืนสามารถส่งต่อได้แบบรุ่นต่อรุ่น

 

วิทยากรการตลาด
วิทยากรการตลาด

 

และใน ช่วงบ่ายของวันที่ 2 ทาง วิทยากร การตลาด อาจารย์แชมป์ ได้จัดให้มีการเรียนรู้เรื่องเกี่ยวกับ การตลาด ที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับโลกยุคดิจิตอล รวมถึง ช่องทาง Social Media ที่หลายๆคนคุ้นเคย ได้มีการนำเสนอ เครื่องมือออนไลน์ต่างๆเทคนิคการสื่อสารบนโลกออนไลน์ ระหว่างผู้ประกอบการกับลูกค้า รวมทั้ง การทำโฆษณาในหลากหลายรูปแบบ โดยหัวข้อ การตลาดสู่ความสำเร็จ ที่เกี่ยวกับการตลาดออนไลน์ นี้ จะแบ่งเป็น 2 หัวข้อหลักๆ คือ

 

การตลาดเชิงรุก (เอาท์บาวด์) Outbound Marketing

และ

การตลาดเชิงรับ (อินบาว) Inbound Marketing  

 

รวมทั้งได้มีการให้ทดลองใช้งานเครื่องมือต่างๆ สอดแทรกท่ามกลางการอบรมไปด้วย

 

กิจกรรมต่างๆจัดขึ้น และ ผ่านพ้นไปอย่างราบรื่น แม้ว่าขณะนั้น เชียงใหม่จะมี วิกฤตการณ์ในเรื่องของฝุ่นควันที่เป็นปัญหาอย่างหนัก แต่ก็ไม่ได้ทำให้ความตั้งใจความสนใจของสมาชิกชาวเชียงใหม่ลดลงเลยแม้แต่น้อย แถมยังให้ความสนใจและกระตือรือร้น ร่วมทำกิจกรรมอย่างจริงจังและสนุกสนาน

 

Workshop การตลาด สนุกสนาน
Workshop การตลาด สนุกสนาน
ความสนุกสนาน ของ Workshop การตลาด
ความสนุกสนาน ของ Workshop การตลาด

 

 

การตลาด หรือ เรื่องราวของการตลาด ไม่จำเป็นจะต้องอยู่ในตำรา และทฤษฎีอย่างเดียว

 

เราสามารถเอาเทคนิคกลยุทธ์ และวิธีการในทางปฏิบัติ มาลงมือใช้ได้ในทุกช่วงเวลาของชีวิตไม่จำเป็นต้องเป็นเรื่องของธุรกิจ อย่างเดียว ตัวอย่างเช่น ในการใช้ swot analysis  ที่สามารถนำมาประยุกต์ ให้สอดคล้องกับการพัฒนาตนเอง และการดำรงชีวิตในโลกปัจจุบัน เพื่อหา จุดอ่อน จุดด้อย และนำ จุดเด่น รวมถึง โอกาสในชีวิตและโอกาสทางธุรกิจ มาเป็นส่วนช่วยเสริม

 

ดังนั้น กิจกรรมการอบรมสัมมนาครั้งนี้ ผมในฐานะ วิทยากรการตลาด อาจารย์แชมป์ธิติพล เทียมจันทร์ ก็ต้องขอขอบคุณอย่างยิ่ง สำหรับ ทีมงาน ผู้จัดงานรวมถึงสมาชิกผู้เข้าอบรมสัมมนา ครั้งนี้ ที่ทำให้การอบรมสัมมนาครั้งนี้บรรลุล่วงได้ตามความตั้งใจ และ ที่สำคัญอย่างยิ่ง ผมถือว่ากิจกรรมครั้งนี้ มีความหมายและสำคัญมากต่อชีวิตการทำงานของ วิทยากร คนหนึ่ง

 

เนื่องจากว่า ไม่ใช่เรื่องง่ายเลย ที่การเดินทางจากกรุงเทพ ฝ่า ฝุ่นควัน PM 2.5  มาที่จังหวัดเชียงใหม่และคาดหวังจะให้ ผู้คนเข้าร่วมอบรมสัมมนา มากันมากมาย เช่นนี้ เป็นเรื่องไม่คาดคิดมาก่อน แต่สุดท้าย ทุกอย่างก็ดีเกินคาด ทุกคนให้ความร่วมมือ มีความสนุกสนาน ปัญหาฝุ่นควัน ไม่ได้ เป็นอุปสรรคอะไรเลยแม้แต่น้อย

 

ในฐานะของ วิทยากรการตลาด ในหัวข้อ การตลาด สู่ความสำเร็จ essential Marketing

ที่จัดขึ้นที่ โครงการ Starwork เชียงใหม่ โดย ทีซีดีซี เชียงใหม่ TCDC Chiang Mai ในครั้งนี้

 

สถานที่จัดสัมมนา การตลาด เชียงใหม่
สถานที่จัดสัมมนา การตลาด เชียงใหม่

 

สถานที่ จัดสัมมนา การตลาด เชียงใหม่
สถานที่ จัดสัมมนา การตลาด เชียงใหม่

 

ผม อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ต้องขอบอกว่านี่เป็นครั้งหนึ่งในชีวิต ที่คิดว่ากิจกรรมนี้ สร้างประโยชน์ได้มากๆ และ มีความสนุกสนาน กว่าหลายๆครั้ง ที่เคย มีการจัดสัมมนาอบรม มา ไม่ว่าจะเป็นด้วย อะไรก็ตาม

 

เช่น ตัวผู้เข้าร่วมกิจกรรม ช่วงอายุของผู้เข้าร่วมกิจกรรม วัฒนธรรมพื้นฐาน และพฤติกรรมของคนในท้องที่จังหวัดเชียงใหม่ เหล่านี้ อาจเป็นปัจจัยทั้งหมดให้กิจกรรมอบรมสัมมนาเกี่ยวกับการตลาดครั้งนี้ เป็นที่ประทับใจสำหรับผมเป็นอย่างยิ่ง

 

หากมีโอกาส ได้พบกันอีกครั้ง ก็คงจะเป็นการดีไม่ใช่น้อย ที่ได้เห็นความก้าวหน้าของ ท่านผู้ประกอบการและสมาชิก นักออกแบบ นักสร้างสรรค์ ทุกคน แต่แม้ว่า เราอาจจะไม่มีโอกาสได้เจอกันแบบเจอหน้าเจอตา ตัวต่อตัว ก็ยังสามารถติดตามผลงาน และ รวมทั้ง ผมเองก็ยังสามารถติดตามผลงานของผู้ประกอบการ และ เหล่านักออกแบบและสร้างสรรค์ได้บนโลกออนไลน์ ตามที่ได้มีการบรรยายและสอนไป

 

 

 

ทั้งหมดทั้งมวลนี้ต้องขอขอบคุณจากใจจริงๆ ไม่ว่าอะไรก็ตามที่ทำให้เราได้มาพบกันและได้มาร่วมกิจกรรมดีๆ เช่นนี้ หวังเป็นอย่างยิ่งว่า จะได้มีโอกาสได้รับใช้ ท่านผู้ประกอบการและสมาชิกทุกคน ใน อนาคตอันใกล้นี้ ขอบคุณจากใจจริง วิทยากรการตลาด อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์

 

ทักทายพูดคุยกัยได้ผ่านคอมเม้นต์ด้านล่างนี้ หรือ คลิ๊กที่นี่ Line ID: @brandingchamp เพื่อ ทักไลน์มาคุยกันตลอดเวลา

 

วิทยากร-การตลาด
วิทยากร-การตลาด
วิทยากร-การตลาด-Essential Marketing
วิทยากร-การตลาด-Essential Marketing

3 Replies to “วิทยากร การตลาด Essential Marketing ( TCDC เชียงใหม่ ) ความสนุกสนานท่ามกลางฝุ่นควัน”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *