neuromarketing คืออะไร neuroscience คืออะไร เรียนรู้เองได้ ที่นี่…

neuromarketing คืออะไร neuroscience คืออะไร เรียนรู้เองได้ ที่นี่…

neuromarketing คือ

neuromarketing คือ อะไร และ เกี่ยวอะไรกับ neuroscience วันนี้ เราจะได้เรียนรู้กันผ่านบทความนี้ ที่สรุปมาจาก หลักสูตร การสัมมนา/อบรม ใน คอร์ส ” NeuroMarketing เคล็คลับพิชิตจิตลูกค้า ” โดย อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ ผู้เชี่ยวชาญด้านการตลาดดิจิทัล และ ที่ปรึกษาการตลาดออนไลน์ อันดับ 1 ได้รับเชิญเป็น วิทยากร เพื่อบรรยายให้กับ นักศึกษาคณะบริหารธุรกิจ สาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ
Rajamangala University of Technology Krungthep ณ ห้องประชุมอาคาร 9 ชั้น 6 คณะบริหารธุรกิจ พื้นที่บพิตรพิมุข มหาเมฆ

 

Neuromarketingคืออะไร
Neuromarketingคืออะไร

 

สำหรับเรื่องราวของ ศาสตร์ ที่เกี่ยวกับ นิวโรมาร์เก็ตติ้ง Neuromarketing เป็นเนื้อหาและหลักสูตร ที่ค่อนข้างจะ มีข้อมูลในภาษาไทย อยู่น้อยพอสมควร และ มากไปกว่านั้น เนื้อหาที่เกี่ยวกับ นิวโรมาร์เก็ตติ้ง Neuro Marketing ในภาษาอังกฤษ เองก็มีน้อยมากเช่นเดียวกัน ดังนั้นในการนำเรื่องราวเกี่ยวกับการตลาดแขนงนี้ มาศึกษากัน จำเป็นต้อง เรียนรู้และพึ่งพิงในเรื่องของ งานวิจัย บทสัมภาษณ์ จาก ต่างประเทศเป็นส่วนใหญ่ จึงทำให้ คอร์ส หรือ หลักสูตร เกี่ยวกับนิวโร มาร์เก็ตติ้ง Neuro-Marketing ที่จะได้ เรียนรู้กัน ต่อไปนี้ ค่อนข้างเป็นเนื้อหาที่ คัดกรองมาแล้วอย่างดี มีรายละเอียด มีเนื้อหา ที่พอเหมาะและสมควร สำหรับกลุ่มนักศึกษาเพื่อสามารถนำไป ศึกษาต่อ ต่อยอดจากแนวความคิดเริ่มต้น

 

และที่เราจะได้เรียนรู้กันต่อไปนี้ คือ เรื่องของ เคล็ดลับพิชิตจิตลูกค้า นิวโร มาร์เก็ตติ้ง

 

Neuromarketing คือ การตลาดที่ศึกษาพฤติกรรมของผู้บริโภคหรือลูกค้าผ่านการ วิเคราะห์ วิจัย เชิงลึก ตั้งแต่ระบบประสาทและสมองของกลุ่มเป้าหมาย เพื่อนำมาสรุปผล แปลความ และ นำไปใช้ต่อในด้าน การตลาด การโฆษณา การออกแบบบรรจุภัณฑ์ และ การดำเนินธุรกิจต่างๆ ที่มีความเกี่ยวเนื่องกันโดยตรงกับลูกค้าและผู้บริโภค

 

สาเหตุ ที่มีการเรียกชื่อของ ยุทธศาสตร์ Neuro Marketing หรือ เทคนิคนี้ โดยมีคำว่า นิวโร (Neuro) หรือ ระบบประสาทและสมองรวมอยู่ด้วย นั่นก็เพราะว่า ในขั้นตอนของการทดลองและงานวิจัยต่างๆ เพื่อนำมาแปลความและสรุปผล เพื่อนำไปใช้ต่อ ในการทำธุรกิจ การตลาด การโฆษณา และอื่นๆ นั้นจำเป็นจะต้องนำความรู้ในเชิง นิวโรซาย Neuroscience มาประกอบด้วย และ เพื่ออธิบายเสริมเพิ่มเติมในส่วนนี้ เราก็ควรจะมาเรียนรู้กันว่า อะไร คือ นิวโรซาย (NeuroScience)

 

Neuroscience คือ วิทยาศาสตร์ที่เกี่ยวกับระบบประสาทและสมองของมนุษย์ โดยมีการศึกษาทดลองและวิจัยในรูปแบบต่างๆ เพื่อนำผลลัพธ์ไปต่อยอด ใช้ประโยชน์ในด้านวิชาการและสังคม มีอยู่หลากหลายรูปแบบในการทำการทดลองที่เกี่ยวกับวิทยาศาสตร์สมองและระบบประสาท หลายคนคงเคยได้ยินเรื่องของการทดลอง หรือ การตรวจร่างกาย ตรวจระบบประสาท ตรวจคลื่นต่างๆของร่างกายมนุษย์ ด้วยเทคนิคหรือเครื่องมือมากมาย

 

ตัวอย่าง เช่น เครื่องจับคลื่นไฟฟ้า หรือ EEG , เครื่องสแกนสมอง หรือ MRI , ระบบการตรวจสอบกล้ามเนื้อและการเคลื่อนไหวของใบหน้า Face Coding , การวัดความต้านทานของผิวหนังมนุษย์ หรือ Skin Conductance , การตรวจสอบจากคลื่นเสียง/เครื่องจับเท็จ Voice analysis และ ระบบจับการเคลื่อนไหวของดวงตา หรือ Eye tracking

 

เหล่านี้ คือ เครื่องมือทางวิทยาศาสตร์ที่ใช้ตรวจสอบระบบประสาทและสมอง หรือ ที่เรียกว่า นิวโรซาย NeuroScience นั่นเอง ในการตรวจสอบความเปลี่ยนแปลงต่างๆ ในเชิงกายภาพของมนุษย์ เมื่อได้ทำการทดสอบในภาวะต่างๆ แล้วจึงนำค่าที่ได้เหล่านั้นมาแปรและสรุปผล ใช้เป็นประโยชน์ในงานด้านอื่นต่อไป

 

Neuromarketingคือ
Neuromarketingคือ

 

ที่สำคัญผลต่างๆจากงานวิจัยทดสอบที่เกิดขึ้นของ นิวโรซาย ( Neuro Science ) นี้นำไปต่อยอดใช้ในเรื่องของการตลาด ด้วย ทั้งหมดทั้งมวลจึงเป็นที่มาของ การตลาดระบบประสาทและสมองของมนุษย์ หรือ นิวโรมาร์เก็ตติ้ง NeuroMarketing เคล็ดลับพิชิตติดลูกค้า

 

สำหรับการบรรยาย มีตัวอย่างบางส่วน ใน คอร์ส สัมมนาที่จัดขึ้นโดยคณะบริหารธุรกิจสาขาวิชาการตลาด มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลกรุงเทพ ตัวอย่างการบรรยาย คุณสามารถรับชมได้ผ่านคลิปวีดีโอทั้ง 2 คลิปที่นำเสนออยู่นี้

 

 

 

รวมถึงคุณสามารถ ดาวน์โหลดไฟล์ ในการนำเสนอ ที่มีลักษณะคล้ายกับ หนังสือหรือตำรา ของ Neuro Marketing ของประเทศไทยเลยก็ว่าได้ ดาวน์โหลดเอกสารการนำเสนอด้านล่างนี้

 

 

สรุปรายละเอียดคร่าวๆจากการบรรยายใน คอร์ส นิวโร มาร์เก็ตติ้ง Neuro Marketing และเนื้อหาจากไฟล์นำเสนอโดย วิทยากรผู้เชี่ยวชาญ อาจารย์แชมป์ ธิติพล เทียมจันทร์ มีเนื้อหาโดยรวม ดังต่อไปนี้

 

อาจารย์แชมป์ ได้เล่าถึง กรณีศึกษา Case Studies ของการประยุกต์ใช้ งานวิจัยและผลการทดลองของ การตลาดนิวโร NeuroMarketing ในเรื่องของ แคมเปญทางการตลาดที่เรียกว่า “The PEPSI challenge” ที่มีการทดสอบ กับกลุ่มผู้บริโภคกลุ่มเป้าหมายในเรื่องของรสชาติ

 

นอกจากนั้น ยังมี กรณีศึกษา Case Study ในเรื่องของการทดลองของ ผู้บริโภคที่เป็นนักช้อปปิ้งเครื่องดื่มประเภทไวน์ โดยการออกแบบการทดลองที่ใช้ เสียงเพลง ในร้านจำหน่ายไวน์ เพื่อดูผลลัพธ์ ของอิทธิพลจาก เสียงดนตรี ที่เกิดขึ้น ต่อปริมาณยอดขายของไวน์ในแต่ละชนิดโดย อ้างอิงจากเทคนิค Neuro Marketing

 

ในระหว่าง การสัมมนาหลักสูตรนี้ ได้มีการให้กลุ่มนักศึกษา รวมถึงผู้เกี่ยวข้องในงานสัมมนานี้ได้ทดลองทำ แบบทดสอบ ต่างๆมากมาย เพื่อให้เห็นภาพรวม รับรู้ และ เข้าใจในการทดสอบต่างๆ ที่เกี่ยวเนื่องกันกับงานด้านการตลาดในศาสตร์นิวโรมาร์เก็ตติ้ง Neuromarketing นี้มากขึ้น

 

คอร์สNeuroMarketing
คอร์สNeuroMarketing

 

นอกจากนั้น ในเนื้อหาของการบรรยาย ยังอธิบายในรายละเอียดของระบบประสาทที่ส่งผลต่อพฤติกรรมผู้บริโภค โดยอธิบายถึง Neuro System ระบบประสาท ของมนุษย์ที่ควบคุมพฤติกรรมบางอย่างโดยระบบประสาทจะถูกแบ่งออกเป็น 3 ส่วน เพื่อให้เข้าใจง่าย และ เปรียบเทียบ เพื่อนำไปใช้งานด้านการตลาดนิวโร Neuromarketing ได้ มีการอธิบายในส่วนของ ระบบประสาทรูปแบบเก่า และ ระบบประสาทรูปแบบใหม่ เพื่อเปรียบเทียบการใช้งาน ในการดำรงชีวิตประจำวันของมนุษย์ในฐานะผู้บริโภค

 

สำหรับในยุคดิจิทัล Digital หรือ การตลาดออนไลน์ Online Marketing ที่ปัจจุบันเป็นที่นิยมอย่างมาก ได้มีการนำ นิวโรมาร์เก็ตติ้งและความรู้ในส่วนนี้เพื่อใช้ประโยชน์ ต่อการตลาดในยุคดิจิทัลนี้ด้วย โดยมี กรณีศึกษา มากมายจากเว็บไซต์ที่เป็นลักษณะ อีคอมเมิร์ซ ecommerce , เว็บไซต์ที่เป็นบทความหรือบล็อก Blogs

 

รวมถึงการประยุกต์ใช้ ศาสตร์เกี่ยวกับการตลาดนิวโร Neuro-Marketing ของบริษัท เทคโนโลยีชื่อดังอย่าง Google อีกด้วย นอกจากในงานด้านการตลาดออนไลน์และการตลาดเชิงดิจิทัลที่เห็นอยู่ในปัจจุบัน การนำ Neuro Marketing ไปใช้ในเรื่องอื่นๆก็ยังมีให้พบเห็นอีกมากมายตัวอย่าง เช่น ในงานโฆษณา ทั้ง สื่อโฆษณาที่เป็นแบบสื่อสิ่งพิมพ์ และ สื่อโฆษณาที่เป็นภาพยนตร์และวีดีโอ รวมถึง งาน ละคร ซีรีส์ ก็ยังมีการนำ กลยุทธ์ Neuromarketing ไปประยุกต์ใช้อีกด้วย

 

มีตัวอย่าง ที่ประยุกต์ใช้ นิวโรมาร์เก็ตติ้ง ในด้านการออกแบบ สัญลักษณ์ โลโก้ หรือ แบรนด์ผลิตภัณฑ์ เพื่อให้สื่อสารกับผู้บริโภคได้ลึกซึ้ง

 

ยังมีเรื่องราวมากมายหลากหลาย ได้ถูกเล่าผ่านเนื้อหาหลักสูตรนี้ โดยสรุปสุดท้ายก่อนการนำไปใช้จริง ได้มีการนำเสนอ ในเรื่องของ 6 สิ่งเร้าเพื่อเข้าถึงกลุ่มเป้าหมาย (6 Stimuli in Neuro Marketing) ด้วย

 

คุณสามารถร่วมแสดงความคิดเห็นและพูดคุยกันได้ในเรื่องของ ” neuromarketing คืออะไร neuroscience คืออะไร ” ด้วยการคอมเม้นต์ไว้ด้านล่างนี้ หรือ ทักไลน์ มาพูดคุยกันได้ที่ @brandingchamp 

 

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *