ส่วนประสมทางการตลาด คือ อะไร?สำคัญมั้ย?ในยุค Digital ฟัง KOTLER

ส่วนประสมทางการตลาด ยังสำคัญอยู่มั้ย?? ในยุคดิจิตอล

ส่วนประสมทางการตลาด

ส่วนประสมทางการตลาด คือ อะไร และ ยังสำคัญอยู่มั้ย ในยุค Digital ถ้าจะเริ่มพูดถึง ต้นตำรับ หรือ ตำนาน เกี่ยวกับด้านวิชาการการขาย หรือที่เรา รู้จักกันว่าการตลาดก็จะเลี่ยงไม่ได้ที่จะต้องพูดถึงบิดาของการตลาดยุคใหม่ ซึ่งปัจจุบันก็ยังคงเป็น ตำนานที่มีชีวิต

 

นั่นก็คือ ฟิลลิป คอตเลอร์ Phillip Kotler ผู้ซึ่งให้กำเนิด รากฐานของ ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งนั่นก็ คือ Marketing Mix

 

อ๊ะ!! จริงๆแล้ว ผู้ให้กำเนิดตัวจริง ของ Marketing Mix 4Ps ส่วนประสมของการตลาด คือ นาย อี เจอโรม แม็คคาที่ E. Jerome McCarthy ที่เป็นบุคคลแรกตัวจริง ที่ แนะนำ เรื่องนี้ ในช่วงประมาณ ปี 1960 แต่ ไหง ไอเดียนี้กลับมาดังด้วยคุณปู่ คอตเลอร์ แทน

 

นั่นก็เพราะ ตำราส่วนใหญ่ จะเป็นการพูดถึงไอเดีย 4ps นี้ โดยนำคำกล่าว ของ ปรมาจารย์คอตเลอร์ มาอ้างอิง เลยกลายเป็นว่า เค้าเลยได้รับเครดิตไปเต็มๆ และ ตอนนี้ คุณปู่คอตเลอร์ ก็ยังคงเป็นตำนานการตลาดที่ยังมีชีวิต

 

ส่วนประสมทางการตลาด
ส่วน ประสม ทางการตลาด ฟิลลิป คอตเลอร์

 

สำหรับคน ที่เป็น Generation X หรือ เป็น Generation Y ตอนต้นๆ ก็คงจะได้ยินคำว่า Marketing Mix มาแล้วอย่างแน่นอนเพราะถ้าใครผ่านการเรียน เกี่ยวกับเรื่อง บริหารธุรกิจ และการตลาดย่อมผ่านเรื่องของ ส่วนประสมทางการตลาด

 

ที่พูดถึงนี้มาแล้วอย่างแน่นอน แต่ถ้าใคร ยังนึกไม่ออก ว่าเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรกันแน่ ลองคิดกลับกันว่า คำคำนี้ก็คือการตลาด 4p นั่นเอง บ้านเราก็จะพูดกันติดปากว่า สี่ พี ซึ่งบางคนอาจจะเคยท่องจำ ว่า เจ้า 4p นี้ประกอบด้วย

 

P PRODUCT ผลิตภัณฑ์ และ ความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

 

P PRICE การกำหนดราคาสินค้า

 

P PLACE สถานที่จำหน่าย ช่องทางการจำหน่าย คลัง และ การขนส่ง

 

P PROMOTION การส่งเสริมการขาย

 

ซึ่งในรายละเอียดทางวิชาการ ปัจจุบันมีตำรามากมายมหาศาลที่นำเอา ส่วนประสมทางการตลาด นี้ไปขยายความ นำไปใช้เป็นหลักสูตร นำไปเป็นทฤษฎี วางแผนธุรกิจ

คุณรู้มั้ย?? ว่า เจ้า ทฤษฎี

ส่วนประสมทางการตลาด

แบบ 4Ps มีมาตั้งแต่เมื่อไหร่?

ฟิลลิป คอตเลอร์ Philip Kotler ในปี 1984 เสนอแนวคิดและทฤษฎีเกี่ยวกับตลาด ว่า การตลาดแบบดั้งเดิม Traditional Marketing จะมีจุดประสงค์หลัก คือ การสร้างความรับรู้และการจดจำในแบรนด์ brands

 

โดยการตลาด ลักษณะนี้จะให้ความสำคัญ กับเรื่อง ส่วนประสมทางการตลาด ซึ่งก็คือ 4Ps นั่นเอง

 

ส่วน ประสม ทางการ ตลาด
ส่วนประสม ทางการตลาด

 

จะเห็นได้ว่า นักการตลาดรุ่นเก๋า ใช้ 4Ps เป็นตัวกระตุ้น เป็นสิ่งเร้า ให้ผู้บริโภคหรือลูกค้าเกิดกระบวนการตัดสินใจซื้อ ซึ่ง ในยุคนั้นหลายๆอย่างในตลาดการค้า ธุรกิจ อุตสาหกรรม แตกต่างไปมากเมื่อเปรียบเทียบกับปี 2018 ที่หลากหลายกระบวนการการตัดสินใจซื้อของลูกค้า

 

อาจตอบโจทย์ด้วยส่วนประสมทางการตลาด แบบ 4Ps Marketing Mix ได้ไม่เพียงพอไปเสียแล้ว

 

ถึงขนาดที่ว่า เจ้าตัว ฟิลลิป คอตเลอร์ ยังต้องมีการเสนอไอเดียใหม่ๆ เข้ามาเสริม ไม่ว่าจะเป็น

 

แนวคิด Marketing 3.0 ในช่วงปี 2012 ที่เน้นว่าการตลาดจ้องทำให้ครบทุกมิติ โดยเฉพาะการตลาดในมิติของสังคม

 

การตลาดที่แสดงความรับผิดชอบต่อสังคม (Corporate Social Responsibility: CSR) กลายเป็นการตลาดเชิงคุณค่า (Creating Share Values: CSV) ที่จะทำให้แบรนด์มีความแข็งแกร่งและยั่งยืน

 

และ คุณลุง ฟิลลิป คอตเลอร์ Philip Kotler ยังไม่หยุดง่ายๆ เสนอแนวคิดทางการตลาดใหม่ๆออกมาอีกเรื่อยๆ ล่าสุด Marketing 4.0 : Moving From Traditional to Digital การเปลี่ยนแนวคิดจากการตลาดดั้งเดิมไปสู่การตลาดดิจิทัล เมื่อต้นปี 2017

 

ดังนั้นก็เป็นอันสรุปได้โดยปริยายว่า การใช้แค่ 4Ps เป็น ส่วนประสมทางการตลาด เพื่อกระตุ้นการตัดสินใจซื้อของลูกค้า ไม่พออย่างแน่นอน

 

คอตเลอร์ ปรมาจารย์การตลาด พูดถึงการเปลี่ยนจากการตลาดแบบเน้นผลิตภัณฑ์ หรือ การตลาด 1.0 ไปสู่การตลาดแบบยึด ผู้บริโภคเป็นศูนย์กลาง หรือ การตลาด 2.0 จนกลายมาเป็น การตลาด 3.0 ที่เน้นความสำคัญต่อมนุษย์

 

จากนั้นเมื่อการมาถึงของ โซเซียลมีเดีย และ เทคโนโลยีที่เข้ามามีบทบาทต่อมนุษย์ ผู้บริโภครวมกันเป็นกลุ่ม มีการแสดงความเห็นเกี่ยวกับแบรนด์ต่างๆได้กว้างขวาง และ เปิดเผย ถึงขนาดที่สามารถส่งผลโน้มน้าวให้เกิดการตัดสินใจซื้อสินค้าต่างๆได้เลยทีเดียว

 

ส่วน-ประสม-ทางการ-ตลาด
ส่วน-ประสม-ทางการ-ตลาด

 

การตลาด 4.0 จึงเข้า ทำหน้าที่ผสมผสาน การตลาดดิจิทัล กับ การตลาดแบบดั้งเดิม ให้เนียน โดยมีเป้าหมายสูงสุด คือ การทำให้เกิดการยอมรับจากผู้บริโภค

 

ซึ่งจะเห็นได้ว่าแนว ส่วนประสม ทางการตลาด หรือ 4Ps Marketing Mix ที่เกิดใช้เป็นตำรานักการตลาด ถูกทลายลงอย่าสิ้นเชิง มาถึงจุดนี้ หากมหาวิทยาลัยไหน ยังตั้งหน้าตั้งตาสอนนักศึกษาด้วยแนวคิดเก่าๆอย่างเดียวก็

 

บอกได้เลยว่า บางทีนักศึกษาอาจรู้มากกว่า ดร. ทางด้านการตลาดแล้วด้วยซ้ำ เพราะเด็กยุคใหม่ Millennials เกิดมาในยุคที่ โซเซียลมีเดีย เป็นเรื่องธรรมดาในชีวิตประจำวันของพวกเขาไปแล้ว

 

การพูดถึง ส่วน ประสมการตลาด ด้วยเครื่องมือทางการตลาด 4Ps ประกอบด้วย ผลิตภัณฑ์ ราคา สถานที่จำหน่าย และการส่งเสริม การขาย ซึ่งตัวแปรต่าง ๆ ในแต่ละ P ยิ่งจะทำให้สับสนและน่าเบื่อหน่ายไปเสียแล้ว

 

แล้วนอกจาก 4Ps ที่ล้าหลังแล้ว อีก กลยุทธ์ทางการตลาด ที่มีชื่อเสียง และ ถูกหยิบจับมาใช้กันทั่วไป ก็คือ การวางแผนกลยุทธ์ โดยอาศัยหลักการที่ เรียกว่า

 

SWOT Analysis ซึ่งย่อมา จาก Strength-จุดเด่น, Weakness-จุดอ่อน, Opportunity-จุดเกิดโอกาส, Threat-อุปสรรค

 

ซึ่งคุณลุง ฟิลลิป คอตเลอร์ เสนอมาตั้งแต่ก่อนปี 2003 ที่ยังเป็นยุคปลายๆของโทรศัพท์มือถือ โนเกีย Nokia อยู่เลย จะให้เอาหลักการนี้มาใช้วิเคราะ์ตลาดที่บางครั้งก็ซื้อ ขายสินค้ากันด้วย Bitcoin แล้ว แบบนี้มันจะใช้กันได้ไหม ถามใจเธอดู

 

เรียนรู้ กลยุทธ์ทางการตลาด ให้เข้ากับยุคสมัย ขอแนะนำบทความ

 

>> 99 กลยุทธ์ทางการตลาด และ กลยุทธ์การส่งเสริมการตลาด (ฉบับสมบูรณ์)

 

>> กลยุทธ์การตลาด ในวันที่ตลาดย้ายมาอยู่บนโลกออนไลน์ (กลยุทธ์ทางการตลาด, การตลาดออนไลน์)

 

และขอแนะนำ หนังสือดีๆ น่าอ่าน

 

>> หนังสือ digital marketing หนังสือ facebook marketing ลืมไปได้เลยเมื่อเจอ หนังสือ

 

>> Indie Marketing การตลาดแบบไม่ต้องแข่ง เพราะวางตำแหน่งให้แตกต่าง

 

สนใจรับคำ ปรึกษาทางการตลาด ทักไลน์มาที่ LineID: @brandingchamp

6 Replies to “ส่วนประสมทางการตลาด คือ อะไร?สำคัญมั้ย?ในยุค Digital ฟัง KOTLER”

ใส่ความเห็น

อีเมลของคุณจะไม่แสดงให้คนอื่นเห็น ช่องข้อมูลจำเป็นถูกทำเครื่องหมาย *